+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 26 Απριλίου 2011

Οι Πσχαλινές Ορθόδοξες Εικόνες


ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
...Στήν περιγραφή τῆς Ἀναστάσεως,
τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο

μᾶς ἀφήνει νά καταλάβουμε ὅτι οἱ Μυροφόρες πού ἦρθαν κοντά στόν τάφο
ἔγιναν μάρτυρες τοῦ σεισμοῦ, τῆς καθόδου τοῦ Ἀγγέλου, πού ἦλθε νά κυλήσει
τόν λίθο πού ἔκλεινε τόν τάφο, καί τοῦ τρόμου τῶν φρουρῶν. (Ματθ. ΚΗ´ 1-4).
Πάντως οὔτε ἐκεῖνες, οὔτε ἀκόμα λιγότερο οἱ στρατιῶτες πού φρουροῦσαν
τόν τάφο, ἔγιναν μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Κατά τό Εὐαγγέλιο, ὁ ἄγγελος εἶχε κυλήσει τόν λίθο ὄχι γιά νά ἐπιτρέψει
στόν ἀναστάντα Κύριο νά ἐγκαταλείψει τόν τάφο, «ἀλλ᾿ ἀντιθέτως,
γιά νά δείξει ὅτι Ἐκεῖνος δέν ἦταν πιά μέσα στόν τάφο:
”Οὐκ ἔστιν ὧδε.ἀλλ᾿ ἐγήγερται”, καί γιά νά δώσει σέ κείνους πού ζητοῦσαν
”Ἰησοῦν τόν Ἐσταυρωμένον” τήν δυνατότητα νά ρίξουν ἕνα βλέμμα
στόν τόπο ὅπου ”ἔθηκαν Αὐτόν” καί νά βεβαιωθοῦν ὅτι ὁ τάφος ἦταν ἄδειος.
Εἶναι λοιπόν σαφές ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶχε συμβεῖ πρό τῆς καθόδου
καί τοῦ ἀγγέλου, πρίν νά ἀπομακρυνθεῖ ὁ λίθος·εἶχε συμβεῖ
κάτι τό ἀπρόσιτο στό ἀνθρώπινο βλέμμα, κάτι τό ἀσύλληπτο».
Ἡ ἀνικανότητα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος νά εἰσχωρήσει σ᾿ αὐτό τό γεγονός,
καί, κατά συνέπεια, ἡ ἀδυναμία νά τό παραστήσει κανείς, εἶναι ἀκριβῶς
ὁ λόγος τῆς ἀπουσίας, μέσα στήν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία τῆς παραδόσεως,
τῆς ἴδιας ἀκριβῶς στιγμῆς τῆς Ἀναστάσεως...

Διαβᾶστε ὁλόκληρη τὴν Μελέτη ἐδῶ

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου