+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Αποφθέγματα Οσ. Ησαΐου του Αναχωρητού (Α΄)

--
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑἈββᾶ Ἡσαΐου

«…χρὴ τὸν ἄνθρωπον πάντοτε ἀναβοᾶν πρὸς τὸν Θεόν, διὰ τὴν βοήθειαν καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

(Περὶ τηρήσεως τοῦ νοός, Κεφάλαια ΚΖ´, § ιε´, Φιλοκαλία τ. Α΄, σελ. 32)


«Ἀγάπα τὸ συνεχῶς προσεύχεσθαι, ἵνα φωτισθῇ σου ἡ καρδία».

(Λόγος ΙϚ΄, § β΄, σελ. 101)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου