+ +++ +

+ +++ +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

An Interview with Mother Barbara: The Making of Saint Melania's Icon

 +++

 

 


 

 

+++

1 σχόλιο:

 1. Ευλογείτε, Σεβασμιώτατε! Την ευχή Σας!

  Ευχαριστούμε, για το απρόσμενο και τόσο ωραίο ..."εικονολογικό δώρο!...
  Είδαμε την συνέντευξη της Αδ. Βαρβάρας με έκπληξη, ενδιαφέρον,
  αλλά και χαρά, για το ελπιδοφόρο αυτό "άνοιγμα", το οποίο γίνεται οπωσδήποτε
  από αγάπη, απο ...μία διπλή αγάπη, η οποία είναι βέβαιο, ότι μπορεί να καλύψη πλήθος

  "τραυμάτων", πράγμα αναπόφευκτο σε τέτοιους αγώνες...

  Αν και πρέπει να το δούμε (και ακούσωμε) πολλές φορές, προσεκτικά,
  προκειμένου να κατανοήσουμε καλά τα λεγόμενα,
  συγχαίρουμε την ευλογημένη αυτήν αρχή μιάς σημαντικής Ιεραποστολής,
  η οποία ευχόμαστε, μέσα από την αμαρτωλή καρδιά μας
  να συνεχισθή και αποφέρη πολλούς και γλυκείς καρπούς, με τις ευχές των Πατέρων μας
  και οπωσδήποτε τις δικές Σας, πράγμα για το οποίο Σας παρακαλούμε ιδιαιτέρως.

  Η Αδ. Βαρβάρα είναι πλέον ικανά ώριμη, ώστε να μπορεί
  να οδηγήσει και άλλους/ες στον δύσκολο και ανηφορικό αυτόν δρόμο,
  με το "ωραίο τέλος", όπως συνήθιζε να λέει ο αείμνηστος Πατέρας μας...

  Μακάρι να συναντηθούμε κάποτε, αν είναι θέλημα Θεού, ώστε να ωφεληθούμε από την

  μαθητική συναναστροφή μας με μία τόσο καλή και τόσο ενάρετη Μοναχή και Αγιογράφο...

  Με αγάπη Χριστού, ευχόμαστε "Καλή συνέχεια!"
  Εύχεσθε και υπέρ ημών!...

  Τα Μέλη του "Ε.Ε.Ε."

  +++++++++++++++++++++++++++++

  MACHINE'S TRANSLATION

  Bless, Your Excellency! Your prayers!

  Thank you for the unexpected and so nice ... Iconogical gift! ...

  We saw the interview of Ad. Barbara with surprise, interest,
  but also joy, for this hopeful "opening", which definitely takes place
  out of love, out of ... a double love, which is certain to cover a multitude of “traumas,"
  inevitable in such contests ...

  Although we have to see (and hear) it many times, carefully,
  in order to better understand what is being said,
  We congratulate this blessed principle of an important Mission,
  which we wish, through our sinful hearts
  to continue and bear many sweet fruits, through the prayers of our Fathers
  and definitely yours, for which we especially pray You.

  Ad. Barbara is now mature enough to be able to
  to lead others on this difficult and uphill road,
  with the “wonderfull end", as our late Father used to say ...

  May we meet someday, if it is God's will, so that we may benefit
  from our student exchange with such a good and so virtuous Nun and Hagiographer ...

  With the love of Christ, we wish "Good Continuity"
  Pray for us! ...

  The Members of "E.E.E."

  ΑπάντησηΔιαγραφή