+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

«ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ»

+++
http://www.agioskyprianos.org/kyprianou_triodion.shtml#cd108a+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου