ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

--


 
ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἑορτάζεται 2 Φεβρουαρίου
Μετὰ τὸν Πολυέλεον

 Κάθισμα. Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Νηπιάζει δι' ἐμέ, ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν,
καθαρσίων κοινωνεῖ, ὁ καθαρώτατος Θεός,
ἵνα τὴν σάρκα πιστώσῃ μου, τὴν ἐκ Παρθένου.
Καὶ ταῦτα Συμεὼν μυσταγωγούμενος,
ἐπέγνω τὸν αὐτόν, Θεὸν φανέντα σαρκί,
καὶ ὡς ζωὴν ἠσπάζετο, καὶ χαίρων,
πρεσβυτικῶς ἀνεκραύγαζεν·
Ἀπόλυσόν με· σὲ γὰρ κατεῖδον,
τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων.

* * *

 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου