ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ (Πρώτη γραμμή άμμυνας η σεμνότης στην ενδυμασία)

+++ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

(Πρώτη γραμμὴ ἄμυνας ἡ σεμνότης στὴν ἐνδυμασία)


 Μνήμη: 8η Νοεμβρίου

Παναγία: Τὸ αἰώνιο πρότυπο σεμνότητος
(Ὁ κατὰ πλάτος θαυμαστὸς Βίος τῆς σεμνῆς Ἁγίας: http://hsir.org/p/46)

+++


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου