+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΣ

+++


Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΣ 


Μία από τις δύο βραβευμένες ζωγραφιές
του Διαγωνισμού παιδικής ζωγραφικής
«...ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
».+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου