* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Μάθημα Γ΄)

+++

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μάθημα Γ΄

Μελέτη γιὰ τὴν κατανομὴ τοῦ φωτὸς
καὶ τὴν ἐπιλογὴ τῶν χρωμάτων - προπλασμοὶ
 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου