+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης+++

Μνήμη: 14ῃ Ἰουλίου


...῾Ο Φιλοκαλισμός, δηλαδὴ ὁ νηπτικὸς πνευματικὸς ἀγώνας,
εἶναι ἀναποτελεσματικός, χωρὶς τακτικὴ συμμετοχὴ
στὰ Μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας. Καὶ στὰ Μυστήρια, ὅμως,
δὲν πρέπει νὰ προσέρχεται κανεὶς χωρὶς προηγούμενον
πνευματικὸν ἀγῶνα. Οὔτε Μυστήρια χωρὶς Φιλοκαλισμὸ
οὔτε Φιλοκαλισμὸς χωρὶς Μυστήρια. ῾Ο συνδυασμὸς καὶ τῶν δύο
ἀποτελεῖ τὴν Παράδοση τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας.

Ηγετικὲς φυσιογνωμίες τοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων ὑπῆρξαν:

1. Νεόφυτος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1713-1784).
2 ᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος (1721-1813).
3. ῾Ο ῞Αγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς (1731-1805).
4. Νήφων ὁ Χῖος († 1810).
5. ῾Ο ῞Αγιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης (1749-1809).

Ο δρόμος, ποὺ πρέπει νὰ πάρουμε, γιὰ νὰ γνωρίσουμε
τὴν θεία γνησιότητα τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας, ἀρχίζει ἀπὸ τὸν πλησιέστερο
σὲ μᾶς ῞Αγιο τῆς ᾿Εκκλησίας μας, τὸν ῞Αγιο Νικόδημο τὸν ῾Αγιορείτη...


Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ πλῆρες κείμενο «Κολλυβάδες»

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου