+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Το Όραμα του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου

+++

--


Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Παϊσίου τοῦ Μεγάλου
(19 Ἰουνίου)
«Ἐγώ εἰμι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.
...Καταβέβηκα ἐκ τῶν Οὐρανῶν ἵνα σοι φανερώσω τὴν δόξαν,
ἥν ἀπολαμβάνουσιν οἱ Μοναχοὶ ἐν τοῖς Οὐρανοῖς,
ὡς καὶ τὴν οἰκειότητα καὶ παῤῥησίαν αὐτῶν πρὸς τὸν Χριστόν...
Μέμφομαι δὲ καὶ κατηγορῶ ἑμαυτόν,
ὡς μὴ τυχὼν τῆς τοιαύτης μεγαλωτάτης τάξεως τῶν Μοναχῶν...
Οὐ δύναμαι φέρειν τὴν ζημίαν ἥν ἔλαβον...»


+++
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου