* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

+++


ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων 
Ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν


...δεν έκαναν απλώς έναν αγώνα, δεν έκαναν απλώς μια άσκηση,
επειδή κάπου το διάβασαν ή επειδή κάπου το άκουσαν,
αλλά οι νεώτεροι μιμούμενοι τους παλαιοτέρους
ακολουθούσαν το παράδειγμά τους.
Και όσο περισσότερο αγωνίζονταν, όσο περισσότερο
έκαναν άσκηση, όσο περισσότερο στερούνταν τον ύπνο, το φαγητό,
στερούνταν την ξεκούραση, στερούνταν τα οποιαδήποτε καλούδια,
τόσο γίνονταν κοινωνοί της θείας ζωής, κοινωνοί της Χάριτος του Θεού.
Μετοχή της θείας ζωής! Δεν ήταν ο αγώνας τους ένας αγώνας άχαρος...


Διαβάστε εδώ ολόκληρη την σύντομη, αλλά εμπνευσμένη Ομιλία


 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου