ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο Άγιος Τρύφων

--
Μνήμη: 1η Φεβρουαρίου


«
...Τρύφων καλοῦμαι καὶ εἶμαι ἀπὸ τὴν Λάμψακον·
τύχην ἡμεῖς δὲν ὁμολογοῦμεν, διότι δὲν ὑπάρχει,
ἀλλὰ πιστεύομεν ὅτι ὅλα ἔγιναν εὐτάκτως
ἀπὸ τὸν παντοδύναμον Θεόν, ὅστις κυβερνᾶ ὅλον τὸν κόσμον
μὲ τὴν σοφίαν Του καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν τύχην·
εἶμαι δὲ τὴν κατάστασιν ἐλεύθερος (καὶ ὄχι δοῦλος),
μόνον εἰς τὸν Δεσπότην μου Χριστὸν ἐδουλώθην,
ὅστις εἶναι ὁ στέφανός μου, ἡ δόξα μου
καὶ τὸ καύχημά μου...»

(Ἐκ τῆς ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος)


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου