ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ

+++


 
Μνήμη: 30η Ἰανουαρίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´.

Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας
τῆς τρισηλίου Θεότητος,
τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτῖσι
δογμάτων θείων πυρσεύσαντας∙
τοὺς μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας,
τούς τὴν κτίσιν πᾶσαν
θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας∙
Βασίλειον τὸν μέγαν,
καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον,
σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ,
τῷ τὴν γλώτταν χρυσορρήμονι∙
πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί,
συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν∙
αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι,
ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν.

* * *

...Ο άλλος, ο κάθε άλλος συνάνθρωπος
ήταν για τους τρεις Φωστήρες της Oικουμένης
«εικόνα του Θεού» με θείο σπινθήρα στην ψυχή,
αλλά με το χοϊκό περίβλημα στο σώμα.
Γι’ αυτό και εργάσθηκαν σ’ όλη τους τη ζωή,
και από όποια θέση και αν κατείχαν για τον άνθρωπο.
Mε όλα τα μέσα που διέθεταν και με πρακτικούς τρόπους
βοήθησαν, στήριξαν, παρηγόρησαν,
ενίσχυσαν τους συνανθρώπους τους...


Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου