+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

+++


Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ

Μνήμη: 1η Σεπτεμβρίου


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου