* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α´ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ϛ´ (ΧΡΟΝΙΚΟ)

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α´
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ϛ´

(Σεπτ. 2013 - Ἰούν. 2014)

Συνέχεια τῆς καλλιέργειας τῶν Χαρισμάτων
σὲ Μοναστηριακὸ - Προσευχητικὸ περιβάλλον

Ἡ Ἁγιογραφία Ἐκκλησιοποιημένη+
9η Σεπτεμβρίου 2013
Σύναξη τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης


Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς

Διοργάνωση:

Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἄφιξη τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ
μὲ πρόθυμη καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη τὰ Μαθήματα Ἁγιογραφίας.


Ἁγιασμὸς μὲ εἰδικὴ ἀκολουθία, γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας Περιόδου...

 ...καὶ ἐγκάρδιες εὐχές, ὥστε νὰ εἶναι γόνιμος καὶ καρποφόρος. Σύντομη,  ἀλλὰ ἐμπνευσμένη καὶ πολυωφέλιμη
Ὁμιλία τοῦ σεβάσμιου Ἱεράρχου, μὲ θέμα τὸν τρόπο...

...γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ὀντολογικῆς ὀμορφιᾶς τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
στὴν ὁποία ἀποβλέπει ἡ Ἁγιογραφία.  Εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο: τὸ DVD μὲ τὰ δύο πρῶτα
πεπραγμένα, κατὰ τὴν Ἔκθεση Ἁγιογραφίας τοῦ περασμένου Χειμώνα.
Εἰκονολογικὴ Εἰσήγηση Α´ καὶ Μάθημα Ἁγιογραφίας Α´.

Ναός· ὁ χῶρος ὅπου ἱστορεῖται τὸ «Ἔγχρωμο Εὐαγγέλιο»,...
...πρὸς ἁγιασμὸν καὶ σωτηρίαν τῶν Πιστῶν.

 Ἡ συνέχεια τοῦ πρώτου Μαθήματος ἐντὸς τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ...

Μετρήσεις ἀκριβείας... Πολὺ χρήσιμο Μάθημα,...

...εἰδικὰ γιὰ τὴν σύγχρονη νεολαία μας, ἡ ὁποία καταστρέφεται,...

 ...ἀναπτυσσόμενη σὲ ἕνα περιβάλλον δηλητηριασμένο,...


 ...ἀπὸ τὴν κουλτούρα τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἀνευθυνότητας...

...καὶ τῆς ρηχότητας.


 

  Εἰκόνα τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου
καὶ τὸ τευχίδιο μὲ τὴν
Τιμητικὴ Ἀναφορὰ
στὸν μακαριστὸ...

 ...Πατέρα καὶ Μητροπολίτη μας, ἐδόθη ὡς εὐλογία σὲ ὅλους...
 
  
 ...ἐνῶ βότσαλο πρὸς ἁγιογράφησιν, μόνο σὲ ὅσους ἤδη ἁγιογραφοῦν,
ἀλλὰ βεβαίως καὶ στὴν Πρόεδρο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου»,
...

...μὲ τὴν ἐγκάρδια εὐχὴ νὰ ἀποτελέσει τοῦτο τὸν θεμέλιο λίθο
τοῦ μεγάλου φιλανθρωπικοῦ Ὁράματος: τῆς Φιλαρετούπολης...+

Ἀρχὴ τῆς Περιόδου Ϛ´
καὶ στὸν Κύριό μας  Ἰησοῦ Χριστό,
τὸν Σπορέα καὶ Φυτουργὸ κάθε καλοῦ,
μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ  Ἅγιον Πνεῦμα,
δόξα, ὕμνος καὶ εὐχαριστία εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου