* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΕΝΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Αγρόν ηγοράσαμεν...»

+++ΕΝΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Ἀγρὸν ἠγοράσαμεν...»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο Γεροντικαὶ ἐνθυμήσεις καὶ διηγήσεις, Ἱερομονάχου Χρυσάνθου Ἁγιαννανίτου

 Συμβολή στὸν Ἱερὸ Ἀγώνα τῶν Πατέρων
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου

 

Ἑνώνουμε, μαζὶ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἐσωτερικοῦ
καὶ ἐξωτερικοῦ, τὴν ἔντονη διαμαρτυρία μας καὶ τὴν βαθειά μας
ἔκπληξη γιὰ τὴν δίωξη τῶν Ἐσφιγμενιτῶν Μοναχῶν, ἀπὸ τὸ Κονάκι τῆς Μονῆς, στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἡ βάναυση αὐτὴ συμπεριφορὰ τῶν ὀργάνων τάξεως καὶ ἡ
καταφανὴς ἀδικία ἔναντι τῶν ἀθώων Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι πράττουν τὸ αὐτονόητο: ἐμμένουν στὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία καὶ ὑπερασπίζονται τὰ δίκαια τῆς Μονῆς τους, ἐκθέτει τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως διεθνῶς (οἱ Χριστιανοὶ ποτὲ δὲν εὐλογοῦν, οὔτε ἐφαρμόζουν τὴν βία πρὸς τοὺς ἀντιφρονοῦντες), ἀλλὰ καὶ τὴν σεβαστὴ Κυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες.

Εἶναι πράγματι ἀποκαρδιωτικὸ τὸ φαινόμενο μιᾶς τόσο βάρβαρης στάσεως (ἐκκλησιαστικῶς καὶ πολιτικῶς), ἐνῶ μάλιστα ὅλοι ἐλπίζουμε σὲ μία ἀνάκαμψη, σὲ μία ἀνάσα αἰσιοδοξίας, σὲ μία εἰρήνευση τοῦ Λαοῦ μας,
ὡς ἀποτέλεσμα τῶν φιλοτίμων προσπαθειῶν Σας,
ἀλλὰ καὶ τῶν προσευχῶν τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἀδελφότητος...


Ἀπὸ τὴν δημοσιευμένη+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου