+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

«Το ῾῾Τάλαντο᾿᾿ Της Αγιογραφίας » (Μέρος Β΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΔ΄)

+++


«ΤΟ ῾῾ΤΑΛΑΝΤΟ᾿᾿ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»
(Μέρος Β´)


...Σιγὰ σιγά, μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν φροντίδα καὶ τὴν πολύτιμη βοήθεια
τῶν γονέων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαραίτητη ἐνθάρρυνση
τῶν πνευματικῶν ὁδηγῶν τῆς οἰκογενείας, τὰ σχεδιάκια
γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρα καὶ ἐκφραστικά.
Τώρα ποὺ τὸ παιδάκι μεγαλώνει, τὰ σχολικὰ τετράδια
γίνονται συνήθως μάρτυρες τοῦ χαρίσματός του σὲ κάθε εὐκαιρία...

Τὸ πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ ἀναπτύσσεται καὶ μεγαλώνει,
κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Παναγίας μας μαζὶ μὲ τὸ παιδάκι.


Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ, ποὺ φαντάζουν τεράστιες
στὰ παιδικὰ μάτια, οἱ Εἰκόνες τοῦ σπιτικοῦ προσκυνηταριοῦ,
ποὺ μοσχοβολοῦν θυμίαμα, αὐτὲς ποὺ στολίζουν
καὶ ὀμορφαίνουν τὰ Συναξάρια μὲ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων
καὶ τὰ διάφορα ἄλλα πνευματικὰ βιβλία, χρησιμεύουν
σὰν ἀρχικὰ πρωτότυπα, γίνονται αἰτία θαυμασμοῦ
καὶ ἀρχῆς τῶν πρώτων ἀντιγραφῶν.
Ὁ Κύριος τοῦ τέμπλου, μὲ τὸ Εὐαγγέλιο στὸ ἕνα χέρι
καὶ τὸ ἄλλο νὰ εὐλογῆ, ἡ Παναγία Μητέρα Του
καὶ Μητέρα μας στὴν ἀπέναντι μεριὰ τῆς Ὡραίας Πύλης,
ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ Ἅγιος ἢ οἱ Ἅγιοι τοῦ Ναοῦ,
οἱ Ἀρχάγγελοι, ποὺ φυλᾶνε τὰ παραπόρτια τοῦ Ἱεροῦ
καὶ ὅλες γενικὰ οἱ Εἰκόνες τοῦ Ναοῦ,
γίνονται πηγὲς ἔμπνευσης γιὰ ἐργασίες σχεδίου.Ἔτσι, τὸ παιδάκι ἀρχίζει τὶς πρῶτες δοκιμαστικὲς ῾῾πτήσεις᾿᾿ του,
μὲ τὴν βοήθεια καὶ προστασία τῆς μητρικῆς ἀγκαλιᾶς τῆς ἀντιγραφῆς.
Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι φτερουγίζει χαρούμενο
καὶ εὐχαριστημένο. Ὅλα πᾶνε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου