ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

+ + +

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ


* * *


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Ο Άγιος Ευθύμιος Σάρδεων, ο Ομολογητής

--

Μνήμη: 26η Δεκεμβρίου


...Τότε ὁ Ἅγιος καὶ ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ Ὁμολογητὴς Εὐθύμιος, 
ἀναλαβὼν τόλμην γενναίαν καὶ θάρρος ἀκαταπτόητον
 καὶ πλησθεὶς θείου ζήλου, ἤλεγξεν ἀποτόμως τὸν βασιλέα 
καὶ ἀφοῦ τὸν ὀνόμασε δυσσεβῆ καὶ παράνομον,
ἐχθρὸν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἐβόησε λαμπρᾷ τῇ φωνῇ λέγων:

«Ὅστις δὲν προσκυνεῖ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
ἐν Εἰκόνι περιγραπτόν, κατὰ τὸ ἀνθρώπινον,
καὶ τὴν πανάχραντον Αὐτοῦ Μητέρα καὶ Δέσποιναν ἡμῶν,
ὡς καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων τὰ ἐκτυπώματα,
εἴη τῷ αἰωνίῳ ἀναθέματι ὑπόδικος καὶ μακρὰν
τῆς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὁμηγύρεως»...


Ο κατά πλάτος Βίος του Αγίου εδώ


Αφιέρωμα στον Γενναίο Υπερασπιστή των Ιερών Εικόνων εδώ
 


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου