ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Ο Άγιος Νέστωρ

--
Μνήμη: 27ῃ Ὀκτωβρίου


...Ὁ Δημήτριος σφράγισε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ
τὸ μέτωπο τοῦ νεαροῦ Νέστορος καὶ τοῦ λέγει:
«Καὶ τὸν Λυαῖον νικήσεις καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις!»


Ἡ προφητικὴ αὐτὴ φράση τοῦ Ἁγίου ἐπαλήθευσε γρήγορα καὶ ἀπόλυτα.
Πῆγε ὁ Νέστωρ στὴ μέση τοῦ σταδίου καὶ εἶπε,
πὼς θέλει νὰ παλέψει μὲ τὸν πανύψηλο Λυαῖο.
Οἱ εἰδωλολάτραι τὸν κοίταξαν μὲ μιὰ εἰρωνεία περιφρονητική.
Οἱ χριστιανοὶ ἔκαναν ἀπὸ μέσα τοὺς θερμὴ προσευχὴ στὸ Θεό,
νὰ δυναμώσει τὸν καινούργιο Δαβίδ,
γιὰ νὰ νικήσει τὸ νέο σκληροτράχηλο Γολιάθ.


Ρίχνει τὸ φτωχικὸ μανδύα του ὁ Νέστωρ
καὶ φωνάζει πρὸς τὸν Οὐρανό:

«Ὁ Θεὸς Δημητρίου, βοήθει μοι!»
Ὅρμησε τότε μὲ θάρρος πάνω στὸ γίγαντα.

Γιὰ λίγο, οἱ ἀναπνοὲς τῶν θεατῶν σταμάτησαν.
Κ' ὕστερα εἶδαν ὅλοι τὸν ἀνίκητον ὥς τώρα Λυαῖο,
νὰ κείτεται νεκρὸς μέσα στὸ στάδιο.

Οἱ εἰδωλολάτραι, κυριολεκτικὰ ἐφρύαξαν.
Καὶ πιὸ πολὺ ἀπ' ὅλους, ὁ Μαξιμιανός.

Δίνει ἐντολὴ τότε, νὰ βγάλουν τὸ Νέστορα ἔξω ἀπ’ τὸ στάδιο
καὶ νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν.
Κι ἔτσι ἀλήθεψε ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου...

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου