+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Περί Εικόνων (Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης)

--
ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
Μνήμη: 19η Ὀκτωβρίου


«Ὁ τύπος ἢ ὁ συμβολισμὸς εἶναι ἀνάγκη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως,
διότι μᾶς ἑρμηνεύουν ἐποπτικὰ τὸν πνευματικὸ κόσμο.
Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος ἐδίδασκε συχνὰ μὲ παραβολές.
Γι’ αὐτὸ ἔχουμε τὶς ἀπεικονίσεις τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
τοῦ Σταυροῦ, τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν Ἁγίων.
Γι’ αὐτὸ χρησιμοποιοῦμε τὸ θυμιατό, τὰ κεριά, τὶς καντῆλες.
Γι’ αὐτὸ γίνονται οἱ τελετὲς μέσα στὸν Ναό».
«Οἱ Εἰκόνες ἰδιαίτερα τιμῶνται στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία…
Εἰκόνα παρουσιάζει μὲ σχέδια καὶ χρώματα
ἐκεῖνο ποὺ ἐκφράζει ἡ Πίστις…Μάθετε νὰ προσεύχεσθε ἐμπρὸς στὴν Εἰκόνα τοῦ Κυρίου
σὰν νὰ εἶσθε ἐμπρὸς στὸν Ἴδιο…
ς προσκυνοῦμε τὶς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων σὰν ἀπεικονίσεις τῶν Ἀρετῶν.
Καὶ διὰ μέσου τῶν Ἁγίων ἂς τιμοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Θεό,
ποὺ ἐσκήνωσε ἐντός τους καὶ ἐνεργεῖ
χρησιμοποιῶντας τους σὰν ὄργανά Του…
Ὀρθόδοξος Εἰκονογραφία δὲν διεγείρει τὴν ὀπτικὴ
καὶ γενικὰ τὴν αἰσθησιακὴ φαντασία. Τουναντίον τὴν συγκρατεῖ,
καὶ κατευθύνει ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ στὰ ἐσωτερικά.
Προσπαθεῖ μὲ τὴν γλῶσσα τῶν χρωμάτων καὶ τῶν σχημάτων
νὰ μεταδώσει ἕνα κόσμο καθαρὰ πνευματικῶν ἀξιῶν…
Βλέποντας τὴν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, νὰ θαυμάζετε
τὸ πόσο τέλεια ἑνώθηκε ἡ Θεότης μὲ τὴν ἀνθρωπότητα.
Νὰ ἀναλογίζεσθε τὴν ἀνθρώπινή σας ἀξία καὶ νὰ ζεῖτε ἀνάλογα
μὲ τὴν ἰδιότητά σας, σὰν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ
καὶ σὰν κληρονόμοι τῆς αἰωνίου μακαριότητος…
(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο«Ιωάννης της Κρονστάνδης του Επισκόπου Αλέξανδρου Σεμενώφ-Τιάν-Σάνσκυ»,
Ἐκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου)

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου