+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Στο Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου

--

ΕΠΙ Τῼ ΓΕΝΕΘΛΙῼ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ, ΕΝΔΟΞΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ,
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

(24 ΙΟΥΝΙΟΥ)Τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς Ἦχος δ'.

Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῆς παρουσίας Χριστοῦ,
ἀξίως εὐφημῆσαί σε, οὐκ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, οἱ πόθῳ τιμῶντες σε·
στείρωσις γὰρ τεκούσης, καὶ πατρὸς ἀφωνία,
λέλυνται τῇ ἐνδόξῳ, καὶ σεπτῇ σου γεννήσει,
καὶ σάρκωσις Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κόσμῳ κηρύττεται.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου