* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Εικονογραφικώς ωφέλικα Πατερικά αποφθέγματα--
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ


 
 
Ὁσίου Νείλου τοῦ Ἁσκητοῦ


«…Παντοδύναμός ἐστιν ἡ εὐχή, καὶ ἀήττητος,
ἧσπερ καὶ ὁ διάβολος κωλύειν ἡμᾶς σπουδάζει
πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις καὶ φορτικοῖς, ἵνα ὡς μηδὲν ὠφελούμενοι,
ἐάσωμεν τὸ ὅπλον τῆς μεγαλωφελοῦς καὶ σωτηρίου εὐχῆς τῆς ἐν Χριστῷ».
--
(Ἐπιστολὴ ΛϚ´, Δρακοντίῳ Μοναχῷ, Ε.L. III. PG τ. 79, στλ. 404CD)

«Νοῦς ἀποστὰς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας κατ’ ἔννοιαν, ἢ δαίμων γίνεται, ἢ κτῆνος.
Ὁ γὰρ τοῦ ἀνθρώπου νοῦς, ἀναχωρήσας τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας, ἐξ ἀνάγκης
ἢ τῷ τῆς ἐπιθυμίας δαίμονι περιπίπτει τῷ ἄγοντι εἰς ἀκολασίαν,
ἢ τῷ θυμικῷ πνεύματι ἡττᾶται τῷ πονηρῷ.

Καὶ τὴν ἀκόλαστον ἐπιθυμίαν κτηνώδη, τὸν δὲ θυμόν,
 κίνησιν δαιμονιώδη ἔμπειρος Πατὴρ ἔλεγεν.

ν οἵῳ δὲ νοήματι πράγματι τυγχάνει οὗσα ψυχή,
μόνον ἐν εὐσεβεῖ λογισμῷ
μετὰ Θεοῦ ἔστι πάντως».

 
(Ἐπιστολὴ ΛΓ´, Θαυμασίῳ Μοναχῷ, Ε.L. III. PG τ. 79, στλ. 392C)--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου