+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:





Κυριακή 27 Μαΐου 2012

ΑΒΒΑΣ ΠΙΑΜΟΥΝ

+++





ΑΒΒΑΣ ΠΙΑΜΟΥΝ

«Παιδιά μου, όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει μιά τέχνη,
πρέπει να αφιερωθεί με όλη του τη δύναμη στις ιδιαίτερες
πρακτικές του επαγγέλματος που επιθυμεί να μάθει.
Πρέπει να τηρεί τις εντολές και τις συμβουλές των δασκάλων
που διαθέτουν περισσότερη πείρα σ' αυτή την τέχνη ή την επιστήμη.
Διαφορετικά ματαιοπονεί, τρέφοντας την ελπίδα πως κάποτε
μπορεί να πετύχει να μοιάσει σ' εκείνους, των οποίων
τον ζήλο και την επιμέλεια αρνείται να μιμηθεί...»


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου