ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΣ

+++

Μνήμη: 11η Μαρτίου


Ἀπὸ τὸν Βίο τῆς Ἁγίας

...Η επάνοδος τής Θεοδώρας στήν 'Αρτα ύστερα από πέντε χρόνια εξορίας,
έγινε βασιλικά καί μέ κάθε επισημότητα. Πρίν μπεί όμως ή Αυγούστα στήν πόλη
τής 'Αρτας ζήτησε νά επισκεφθεί πρώτα τή θαυματουργή Εικόνα της Οδηγήτριας
στή Μονή τής Παναγίας Βλαχέρνας καί νά τήν ευχαριστήσει
πού άκουσε τίς προσευχές της.

Πολύ γρήγορα ή Θεοδώρα άρχισε νά παίρνει πρωτοβουλίες σέ έργα είρηνικά.
'Ετσι γιά μιά όλόκληρη δεκαετία σχεδόν, σέ συννεόηση μέ τίς κεφαλές
τής Εκκλησίας καί μέ ξακουστούς τεχνίτες απ' όλες τίς περιοχές,
άρχισε νά κτίζει ίδρύματα, Ναούς μεγαλοπρεπείς καί Μοναστήρια
πού κοσμούσαν όλη τήν Ήπειρο, τή Μακεδονία, τήν Αίτωλοακαρνανία
καί τόν Αμβρακικό, ενώ ξεχωριστά κτίσματα, αληθινά κοσμήματα,
αναστηλώνονταν ή ανακαινίζονταν εξαρχής.
Η Μονή τής Παντάνασσας κοντά στήν Φιλιππιάδα, ή Παναγία ή Βλαχέρνα,
πού ξεχώριζε γιά τήν Είκόνα τής Οδηγήτριας, ή Κάτω Παναγιά,
ό 'Αγιος Δημήτριος τού Κατσούρη ανάμεσα στούς μπαξέδες τής 'Αρτας,
ήτανε έργα πού δείχνανε τήν πίστι καί τό σεβασμό τής Αυγούστας.
Ακόμη τής ίδιας εποχής ήτανε ή Μονή τού Αγίου Γεωργίου, ή Μεταμόρφωση
στό Γαλαξίδι πού βεβαίωναν τήν ψυχική μεταστροφή τού Μιχαήλ Β',
αλλά καί τήν πνευματική αναλαμπή τών Κομνηνο-δουκάδων.

 Μέσα σέ αυτό τό κλίμα, στήν καθημερινή δραστηριότητα καί στήν ανεμπόδιστη
ροή τής ίστορίας, ή Θεοδώρα έβρισκε καί όλο τόν καιρό, όχι μόνο Βασίλισσα
καί Αυγούστα νά είναι αλλά καί γυναίκα καί σύνευνη καί μητέρα.
Νά ζεί έντονα καί ολοκληρωτικά όλους τούς ρόλους της καί νά επαρκεί.
Σχεδόν χρόνο παρά χρόνο γεννούσε καί από ένα παιδί καί έφτασε
νά δώσει στούς Αγγελώνυμους Κομνηνούς στό διάστημα
τού έγγαμου βίου της έξι (6) υγιέστατα παιδιά.
Τρείς γιούς καί τρείς θυγατέρες...+++

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ (ΖΟΟΜ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ)

+++
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2018
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 
 
 
 
+++

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΖΟΟΜ ΣΤΟ ...ΕΧΘΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ «Ε.Ε.Ε.»)

+++
ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
(Σπουδὴ στὸν Θεοφάνη) 
 
Δευτέρα, 6/19 Μαρτίου 2018

  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
(Θεωρητικὴ καὶ πειραματικὴ Ἔρευνα - Συλλογικὴ ἁγιογράφηση) 

 Τρίτη, 7/20 Μαρτίου 2018
 

 

  

 +++