ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Μικρό εικονολογιοκό -υμνολογικό αφιέρωμα στον Ευαγγελιστή και πρώτο Αγιογράφο Λουκά

--

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ ΛΟΥΚΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
--

Βίος του Οσίου Πατρός Ημών Ανδρέου Του Έν Τη Κρίσει

--

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΕΝ Τῌ ΚΡΙΣΕΙ
Ο ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ


Μνήμη: 17ῃ Ὀκτωβρίου

...«Δὲν εἶχα ἀνάγκην ἐγὼ νὰ γίνω τῆς βασιλείας σου γνώριμος,
διότι ὅλον τὸν κόσμον κατεφρόνησα,
διάγων ἡσυχαστικὴν ζωὴν καὶ ἤρεμον,
οὔτε ἀπὸ αὐθάδειαν καὶ ἀμάθειάν μου ἐπαρρησιάσθην,
ἀλλὰ ἀκούσας τὴν νεωτέραν καὶ ἀντίχριστον πλάνην,
ὅτι βιάζεις τοὺς εὐσεβεῖς νὰ μὴ προσκυνῶσι τὰς Ἁγίας Εἰκόνας,
δὲν ἠδυνήθην νὰ ὑπομένω τοιαύτην ἀδικίαν· ὅθεν ἀφῆκα
τὴν ὡραιοτάτην πατρίδα μου, ἐπέρασα τόσην θάλασσαν καὶ ἦλθα
γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μου καὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
ἢ νὰ λυτρώσω σᾶς ἀπὸ τὴν πλάνην ἢ νὰ θυσιάσω ἐγὼ τὴν ζωήν μου
διὰ τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἔλαβε δι’ ἡμᾶς
ἐπονείδιστον θάνατον»...
--

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

«ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ» (ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ...)

+++

+++

«TO ΠΡΩΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ» (VIDEO)

Η Εικόνα της Θεοτόκου εμψυχώνει το Έθνος μας

+++


Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Θεοτόκου
ἐμψύχωνε, ἐμψυχώνει καὶ θὰ ἐμψυχώνει
τὸ Ἔθνος μας στοὺς Ἱερούς του Ἀγῶνες
+++

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός


+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Ο ΓΡΑΠΤΟΣ

Μνήμη: 11ῃ Ὀκτωβρίου...Μὲ ἠρεμία καὶ θάρρος οἱ Ἅγιοι ἀπέδειξαν ὅτι ἡ προσκύνηση
τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι μία ἀληθινὴ ὁμολογία
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἔξαλλος ὁ Θεόφιλος διέταξε νὰ τοὺς βασανίσουν ἐνώπιόν του.
Ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι ὑπέμειναν μὲ ἀδάμαστη καρτερία τὰ βασανιστήρια
ἐπὶ τέσσερις ἡμέρες, διέταξε ὁ τύραννος νὰ τοὺς χαράξουν στὰ μέτωπα
μὲ πυρωμένο σίδερο δώδεκα ἰαμβικοὺς στίχους
ποὺ κατεδείκνυαν τὴν αἰτία τῆς καταδίκης τους,
ἐξ οὗ ἔλαβαν τὴν προσωνυμία «Γραπτοί»...

Ἐδῶ ὁ πλήρης Βίος τοῦ Ἁγίου


+++

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Η Αγία Πελαγία, η από εταιρίδων+++

Η ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ἡ ἀπὸ ἑταιρίδων


Μνήμη: 8ῃ Ὀκτωβρίου


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾿ εἰκόνα·

λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ,
καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ,
ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου·

διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται
Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.


Ἔργο Μέλους τοῦ Ἐφηβικοῦ Τμήματος τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»
Περίοδος 2016-2017+++

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Οι Άγιοι Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών και Διονύσιος ο Αεροπαγίτης


+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
Μνήμη: 4ῃ καὶ 3ῃ Ὀκτωβρίου

+++


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ENAΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

+++ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

Ο ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ
 

Μνήμη: 3η Ὀκτωβρίου
+++

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ B΄ (ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ 2017)

+++
ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017B΄ 


  +++