+++

+++

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

+ + +

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

* * *


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Βίος του Οσίου Πατρός Ημών Ανδρέου Του Έν Τη Κρίσει

--

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΕΝ Τῌ ΚΡΙΣΕΙ
Ο ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ


Μνήμη: 17ῃ Ὀκτωβρίου

...«Δὲν εἶχα ἀνάγκην ἐγὼ νὰ γίνω τῆς βασιλείας σου γνώριμος,
διότι ὅλον τὸν κόσμον κατεφρόνησα,
διάγων ἡσυχαστικὴν ζωὴν καὶ ἤρεμον,
οὔτε ἀπὸ αὐθάδειαν καὶ ἀμάθειάν μου ἐπαρρησιάσθην,
ἀλλὰ ἀκούσας τὴν νεωτέραν καὶ ἀντίχριστον πλάνην,
ὅτι βιάζεις τοὺς εὐσεβεῖς νὰ μὴ προσκυνῶσι τὰς Ἁγίας Εἰκόνας,
δὲν ἠδυνήθην νὰ ὑπομένω τοιαύτην ἀδικίαν· ὅθεν ἀφῆκα
τὴν ὡραιοτάτην πατρίδα μου, ἐπέρασα τόσην θάλασσαν καὶ ἦλθα
γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μου καὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
ἢ νὰ λυτρώσω σᾶς ἀπὸ τὴν πλάνην ἢ νὰ θυσιάσω ἐγὼ τὴν ζωήν μου
διὰ τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἔλαβε δι’ ἡμᾶς
ἐπονείδιστον θάνατον»...
--

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Η Αγία Πελαγία, η από εταιρίδων+++

Η ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ἡ ἀπὸ ἑταιρίδων


Μνήμη: 8ῃ Ὀκτωβρίου


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾿ εἰκόνα·

λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ,
καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ,
ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου·

διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται
Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.


Ἔργο Μέλους τοῦ Ἐφηβικοῦ Τμήματος τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»
Περίοδος 2016-2017+++

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

OI ΑΓΙΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΣ


+++OI ΑΓΙΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΣ

* * *


+++

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Οι Άγιοι Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών και Διονύσιος ο Αεροπαγίτης


+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
Μνήμη: 4ῃ καὶ 3ῃ Ὀκτωβρίου

+++


Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ENAΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

+++ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

Ο ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ
 

Μνήμη: 3η Ὀκτωβρίου
+++

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ B΄ (ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ 2017)

+++
ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017B΄ 


  +++