* * *

* * *

Translation



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:







ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Το Super Deal των Χριστουγέννων


--
Το Super Deal τών Χριστουγέννων



...Αναρωτιέμαι τι σημαίνει Χριστός – Σωτήρας.
Δεν ξέρω αν είμαστε πολλοί αυτοί που το ψάχνουμε.

Για να υπάρξει Σωτήρας,
χρειάζεται να θέλουμε να σωθούμε από κάτι
και να διαλέξουμε κάποιον που να μας σώσει.

Η Εκκλησία λέει ότι έχουμε ανάγκη να σωθούμε
από το θάνατο, το κακό, την αμαρτία.
Τίποτε από αυτά δεν βλέπω να αγγίζει τη ζωή μας...

Το πλήρες άρθρο εδώ

--

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Ο Άγιος Μόδεστος Α΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

--

Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου

--

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο Προφήτης Δανιήλ

--

Μνήμη: 17η Δεκεμβρίου

--

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Αφιέρωμα στον Άγιο Αυξέντιο (Μέρος Α΄, Χρύσωμα Στιλβωτό)

--
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟ

Μνήμη: 13 Δεκεμβρίου

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΟ 2009

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΧΡΥΣΩΜΑ ΣΤΙΛΒΩΤΟ




--

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Θέλουμε την "Μαγεία" ή την χαρά των Χριστουγέννων;

--
Θέλουμε τὴν «μαγεία»
ἢ τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων;


Σκοπὸς τῆς ᾿Ενανθρώπησης εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου


...ΑΣΦΑΛΩΣ τὰ Χριστούγεννα ἔχουν νόημα
βαθύτατα πνευματι
κό, ἅγιο καὶ σωτήριο.
Διότι, μ᾿ αὐτὰ δὲν ἑορτάζουμε ἕνα ὁποιοδή
ποτε γεγονός,
ὡς καὶ ἐθνικὸ ἀκόμη, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν ἐμφάνιση,

μὲ σάρκα καὶ ὀστά, τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ κι ἀνάμεσά μας.

Μᾶς
τίμησε ἰδιαίτερα μὲ τὴν ᾿Επίσκεψή Του αὐτή,
ὑπέροχα, ἀνυπέρ
βλητα, μοναδικά, καθὼς ἕνωσε
τὴν δική μας ἀνθρώπινη φύση μὲ
τὴν δική Του τὴν Θεϊκή.
῎Ετσι ἔχουμε τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν ἱστορία.
Τὴν
ἕνωση τοῦ κτιστοῦ πλάσματος, μὲ τὸν ἴδιο
τὸν ῎Ακτιστο Πλάστη
καὶ Θεό.

Σκοπὸς δὲ αὐτῆς τῆς Θείας παρέμβασης,
εἶναι ἡ Θέωση τοῦ ἀνθρώπου.


῾Οπότε, μὲ τὰ Χριστούγεννα δὲν κάνουμε τίποτ᾿ ἄλλο τελικά,
ἀπ᾿ τὸ νὰ ζοῦμε τὴν ἀναδημιουργία μας, τὴν ἀνάπλασή μας
ἀπ᾿
τὸ κατάντημα, στὸ ὁποῖο μᾶς ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία,
ὥστε νὰ ἐπανέλ
θουμε πάλι στὴν προτέρα μας κατάσταση...

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὸ πλῆρες κείμενο ἐδῶ

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Δύο φροντιστηριακά μαθήματα Αγιογραφίας περιόδου Γ΄

--


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΙΜΑΚ"
ΔΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ







Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ σχετικὸ χρονικὸ

--

Η Θεολογία και η αξία των συμβολων

--
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ




...Η Ορθόδοξη Εικόνα είναι ένα σύμβολο θυσίας, κένωσης,
προσφοράς, εσωτερικότητας, ελευθερίας καί αγάπης καί είναι αυτή

πού θά βοηθήση τά παιδιά μας σήμερα νά ζούν αγαπητικά
σέ έναν κόσμο μίσους καί αβεβαιότητας.

Τήν χρειαζόμαστε πολύ, θά είναι δέ μεγάλη φθορά,
άν μάθουμε τά παιδιά νά ζούν χωρίς σύμβολα.
Τότε ή θά σπάσουν τά ιερά σύμβολα ή θά περιέλθουν
σέ μιά υπαρξιακή αυτοκτονία...


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

--

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας Η΄


--
Η ΦΤΕΡΟΥΓΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ...ΟΥΡΑ





...Τὴν Πρακτικὴ τῆς Ἁγιογραφίας, δηλαδὴ τὴν ἄλλη φτερούγα
τοῦ Παραδεισένιου Περιστεριοῦ, τὴν ἀπαρτίζουν,
ὅλες ἐκεῖνες οἱ πρακτικὲς ἐργασίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες,
προκειμένου νὰ κατασκευασθῆ μία Εἰκόνα.

Τέτοιες ἐργασίες εἶναι τὸ σχέδιο, ἡ κατασκευὴ τῆς ἐπιφάνειας
ὅπου θὰ ἁγιογραφηθῆ ἡ Εἰκόνα, ἡ παρασκευὴ τῶν χρωμάτων,
τὰ ὁποῖα θὰ χρησιμοποιήσουμε, τὸ χρύσωμα τοῦ ῾῾κάμπου᾿᾿,
ἡ ζωγραφική, τὸ βερνίκωμα, ἡ τοποθέτηση κλπ.





Τέλος, οὐρά, δηλαδὴ πηδάλιο, τὸ ὁποῖο κατευθύνει σωστὰ
καὶ μὲ ἀσφάλεια τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
στὴν ἀνοδική του πορεία,
εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς μαθητείας.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποκτήσουμε καὶ ἐμεῖς
τὸ ἀλάνθαστο αὐτὸ
καὶ σωτήριο πηδάλιο
πρέπει νὰ καλλιεργήσουμε τρία κυρίως πράγματα:

α. Νὰ προσευχώμαστε στὴν Παναγία μας
καὶ νὰ Τὴν παρακαλοῦμε
νὰ μᾶς τὸ χαρίση ὡς δῶρο.

β. Νὰ ρωτᾶμε σὲ κάθε μας ἀπορία τὸν Δάσκαλό μας
καὶ νὰ πειθαρχοῦμε
μὲ ταπείνωση
στὶς συμβουλὲς καὶ ὑποδείξεις του, καὶ


γ. Νὰ μελετοῦμε μὲ δίψα γιὰ μάθηση, γιὰ νέες γνώσεις,
κάθε τι
ποὺ ἀφορᾶ τὴν εὐλογημένη Τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας.

Ἕνα πουλάκι δὲν μπορεῖ νὰ πετάξη, χαρούμενο,
ψηλὰ στὸν οὐρανὸ δίχως οὐρά. Ἕνα πλοῖο χωρὶς πηδάλιο
εἶναι ἀδύνατον νὰ πλεύση σωστὰ καὶ ἀκίνδυνα
καὶ νὰ φθάση στὸν μακρινό, πολυπόθητο προορισμό του.


Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὁ Ἁγιογράφος ποὺ δὲν διαθέτει πνεῦμα μαθητείας,
ὅσο μεγάλο ῾῾τάλαντο᾿᾿ καὶ ἂν ἔχη, εἶναι ἀδύνατον νὰ προκόψη
καὶ νὰ ἐπιτύχη τὸν στόχο του...



--

Ο Άγιος Πατάπιος

--

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων

--

Μνήμη: 7η Δεκεμβρίου

--

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Έρχονται Χριστούγεννα

--

Ἔρχονται Χριστούγεννα!



Περιμένουμε Χριστούγεννα…Είναι μέρες που βιαζόμαστε πολύ,
ένας ρυθμός πιο γοργός μας στροβιλίζει στους δρόμους μας, στα μονοπάτια μας.
Περιμένουμε κάτι καινούριο στη ζωή μας. Πιο πολύ φως.
Περισσότερη χαρά.
Περιμένουμε μια αλλαγή που θα κάνει στο βίο μας
λιγότερο το μόχθο, λιγότερη τη μιζέρια.
Και έτσι όμως χαμογελάμε αμήχανα, γιατί ξεχάσαμε το δρόμο
που οδηγεί στον «εν ανάγκαις» αδελφό. Το δρόμο της αφειδώλευτης φιλανθρωπίας.
Ξεχάσαμε κι Εκείνον που πρώτος μας δείχνει αυτό το φωτεινό δρόμο,
καθώς φτωχαίνει για να μας πλουτίσει.



Σαν θα έρθει να μας βρει ο Χριστός στο χτύπημα
της Χριστουγεννιάτικης καμπάνας και πλάι μας
θα’ χουν λιγοστέψει τ’ απλωμένα χέρια,
θα Τον γνωρίσουμε στο πρόσωπο των φτωχών αδελφών μας.
Και τότε μεσ’ στην γαλήνη που θα μας χαρίζει η βαθιά μετάνοια
κι η μυστική παρουσία του Υιού του Θεού,
θα’ μαστε πράγματι πλούσιοι, καινούργιοι, ευτυχισμένοι.


ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

--