ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ΄ (ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 2019)

+++

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γ΄

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 2019  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

ΨΗΦΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΜΕΓ. ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΟΣΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,
ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
eee@agiografia.org

+++

«Ο ΝΥΜΦΙΟΣ, Ο ΚΑΛΛΕΙ ΩΡΑΙΟΣ»

+++


ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ«Ο ΝΥΜΦΙΟΣ
ὁ κάλλει ὡραῖος»

* * *

Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων

Ἰδιόμελα. Ἦχος πλ. β´.


Δεῦτε πιστοί, ἐπεργασώμεθα προθύμως τῷ Δεσπότῃ·
νέμει γὰρ τοῖς δούλοις τὸν πλοῦτον, καὶ ἀναλόγως ἕκαστος,
πολυπλασιάσωμεν, τὸ τῆς χάριτος τάλαντον.
Ὁ μέν σοφίαν κομιείτω, δι' ἔργων ἀγαθῶν.
Ὁ δὲ λειτουργίαν λαμπρότητος ἐπιτελείσθω,
κοινωνείτω δὲ τοῦ λόγου, πιστὸς τῷ ἀμυήτῳ,
καὶ σκορπιζέτω τὸν πλοῦτον, πένησιν ἄλλος·
οὕτω γὰρ τὸ δάνειον πολυπλασιάσομεν,
καὶ ὡς οἰκονόμοι πιστοὶ τῆς χάριτος,
Δεσποτικῆς χαρᾶς ἀξιωθῶμεν.
Αὐτῆς ἡμᾶς καταξίωσον, Χριστὲ ὁ Θεός,
ὡς φιλάνθρωπος.


 
 ταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ μετ' Ἀγγελικῶν Δυνάμεων,
καὶ καθίσῃς ἐν θρόνῳ Ἰησοῦ διακρίσεως,
μή με Ποιμὴν ἀγαθὲ διαχωρίσῃς· ὁδοὺς δεξιὰς γὰρ οἶδας,
διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ εὐώνυμοι· μὴ οὖν ἐρίφοις με,
τὸν τραχὺν τῇ ἁμαρτίᾳ συναπολέσῃς· ἀλλὰ τοῖς ἐκ δεξιῶν,
συναριθμήσας προβάτοις, σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.
  Νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος, παρὰ πάντας ἀνθρώπους,
ὁ συγκαλέσας ἡμᾶς, πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν
τοῦ νυμφῶνός σου, τὴν δυσείμονά μου μορφήν,
τῶν πταισμάτων ἀπαμφίασον, τῇ μεθέξει τῶν παθημάτων σου,
καὶ στολὴν δόξης κοσμήσας, τῆς σῆς ὡραιότητος,
δαιτυμόνα φαιδρὸν ἀνάδειξον, τῆς Βασιλείας σου
ὡς εὔσπλαγχνος.


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

++++++

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 2019 (Συμμετοχές: 14)

+++ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ «Ε.Ε.Ε.» 
 
Πασχαλινή Κάρτα «Ε.Ε.Ε.» 2017  


ΟΔΗΓΙΕΣ


1. ΡΟΛΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ «1(ή 2,3 κοκ) σχόλιο/α».
ΚΑΤΟΠΙΝ

ΣΤΟ «Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας» KAI ...ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΖΑΝΤΑ-ΕΥΧΗ ΜΑΣ

3. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ «Υποβολή σχολίου ως» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: «Όνομα/URL»

4. ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ «Συνέχεια»

5. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ

6. ΠΑΤΑΜΕ «Δημοσίευση»

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ -ΤΟΠΙΑ,
ΚΛΠ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΟ eee@agiografia.org


ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

ΜΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΛΑΜΠΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ»


ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ+++ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1.


 Καλομαρία Τσεκούρα2. 


Οικογ. Μπύρου
 

3. 


Θεόδωρος Αλμανίδης


4. 


Νικολέτα Ψάλτη


5. Ἑλένη Ψάλτη


6. Κυπριανὸς Ἀρχοντούλης


7. Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς8. 


Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ
Ἁγιοκυπριανίτης 9. Τμῆμα Χριστιανικοῦ Θεάτρου
Ἱ.Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς10. JEROM11. 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ12. 


ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΑΡΕΣ ΜΟΥ!!!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Ρ.Κ.13. 


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τέ καί γῆ καί τά καταχθόνια»
 
Χριστός ᾽Ανέστη !


OYTOY E.14. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΦΑΝΤΗ
  

+++