+++

+++

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

+ + +

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

* * *


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Οι Άγιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ἱδρυτὲς τῆς Μονῆς Σουμελᾶ


Μνήμη: 18ῃ Αὐγούστου


Οἱ Ἅγιοι Βαρνάβας καὶ Σωφρόνιος, κατήγοντο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.

Ἐκλήθησαν δι᾽ ὁράματος ἀπὸ τὴν Κυρία Θεοτόκο νὰ καροῦν Μοναχοὶ
καὶ νὰ μεταβοῦν, ἀκολουθώντας τὴν ἱστορημένη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Λουκᾶ
θαυματουργὴ Εἰκόνα Της, στὸ ὄρος Μελᾶ.
Οἱ Ὅσιοι ὑπήκουσαν
καὶ μετὰ ἀπὸ πολυχρόνιο καὶ πλῆρες πνευματικῶν
περιπετειῶν
ταξίδι, ἔφθασαν στὸν προορισμό τους,
στὸ θαυμαστὸ ὄρος Μελᾶ τοῦ Πόντου.Ἐκεῖ, στὸν τόπο ὅπου βρῆκαν τὴν σεβάσμια Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος,
ἵδρυσαν τὴν περίφημη Μονὴ Σουμελᾶ, ὅπου ἐτιμᾶτο
ἐπὶ σειρὰ αἰώνων
ἡ Χάρη Της, μέσῳ τῆς πανσέβαστης μορφῆς Της.Μετὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ποντιακοῦ
πολιτισμοῦ
, τὸ σεπτὸν Κειμήλιο μεταφέρθηκε τελικῶς
στὴν Ἑλλάδα, καὶ συγκεκριμένα στὴν Μακεδονία,

ὅπου κατέστη πηγὴ θαυμάτων καὶ ἰαμάτων,
στήριγμα
καὶ ἐλπίδα γιὰ τοὺς δεινοπαθοῦντες πρόσφυγες,
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαό...
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

+++


+++

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος


--


Ὁ Ὅσιος ΑΛΥΠΙΟΣ ὁ ΕἰκονογράφοςΜνήμη: 17ῃ Αὐγούστου


 ΜΙΜΗΤΗΣ του ἱεροῦ Εὐαγγελιστῆ καὶ πρώτου Εἰκονογράφου Λουκᾶ,
ἀναδείχθηκε ὁ Ὅσιος Πατέρας μας Ἀλύπιος ὁ Σπηλαιώτης.

Αὐτὸς ὁ μακάριος, θαυμαστὰ εἰκονογραφοῦσε τὶς μορφὲς τῶν Ἁγίων,
ἐνῶ ταυτόχρονα καὶ τὴν ψυχή του στόλιζε μ' ὅλες τὶς Ἀρετές.
Ἔτσι ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ γίνει γιατρὸς θαυματουργὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων...--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

+++


+++

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΕΡΑΜΙΟΝ

+++ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ: 16η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ+
++

Το Άγιον Μανδήλιον ( Αχειροποίητος Εικόνα του Κυρίου )

+++

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ

(Η ΠΡΩΤΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ)


Ἀνακομιδή: 16ῃ ΑὐγούστουΠροσόμοιον τοῦ Ἑσπερινοῦ
Ἦχος β´. Ποίοις εὐφημιῶν

Ποίαις οἱ χοϊκοὶ ψαύσομεν, τῆς Εἰκόνος Σου Λόγε παλάμαις;
οἱ ρερυπωμένοι τοῖς πταίσμασι, τοῦ ἀναμαρτήτου Θεοῦ ἡμῶν;
οἱ ἐν μολυσμοῖς τοῦ ἀπροσίτου; Καλύπτει τὰ Χερουβὶμ τὰς ὄψεις τρέμοντα·
οὐ φέρει τὰ Σεραφὶμ ὁρᾶν τὴν δόξαν Σου· φόβῳ δουλεύει Σοι κτίσις.
Μὴ οὖν κατακρίνῃς ἀναξίως Σου τὴν μορφήν, Χριστὲ τὴν φρικτήν,
ἀσπαζομένους ἡμᾶς ἐκ πίστεως.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

... Δέν ἠδύνατο ὅμως νὰ ἱστορήσῃ ἀκριβῶς τὸ Ἅγιον τοῦ Κυρίου πρόσωπον,
διότι ἄλλοτε μὲν αὐτὸ ἐφαίνετο μὲ ἄλλην θεωρίαν, ἄλλοτε δὲ πάλιν
μετέβαλλεν ὄψιν. Τότε ὁ Κύριος, ὁ τῶν καρδιῶν ἐξεταστὴς
καὶ τῶν κρυφίων γνώστης, γνωρίσας τὸν ἐγκάρδιον σκοπὸν τοῦ Ἀνανίου,
ἐζήτησε νερὸν ἵνα νιφθῇ, νιψάμενος δὲ ἔλαβεν ὕφασμα δεδιπλωμένον
μὲ τέσσαρας δίπλας, καὶ μὲ αὐτὸ ἐσπόγγισε τὸ θεῖον καὶ ἄχραντον
Αὐτοῦ πρόσωπον, καὶ ὤ τοῦ θαύματος! παρευθὺς ἐτυπώθη
εἰς τὸ τετράδιπλον ἐκεῖνο μανδήλιον τὸ θεανδρικὸν Αὐτοῦ πρόσωπον·


ὅθεν λαβὼν αὐτὸ τὸ ἔδωκεν εἰς τὸν Ἀνανίαν λέγων·
«Ἀπόδος τοῦτο εἰς ἐκεῖνον ὅστις σὲ ἔστειλεν». Ἔγραψε δὲ καὶ Ἐπιστολὴν
εἰς τὸν Αὔγαρον, ἥτις εἶναι ἡ ἑπομένη ἐν μεταφράσει:...
--Περισσότερα γιὰ τὸ Ἅγιο Μανδήλιο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ


+++
+++Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ (ΚΑΛΛΟΣ) ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ


+++


ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

+++

+++

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΝΑ «ΕΚΚΛΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» ΤΟΛΜΗΜΑ, ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΧΑΡΑ

+++ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΝΑ «ΕΚΚΛΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» ΤΟΛΜΗΜΑ,
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΧΑΡΑ

+++

ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ Η ΕΥΛAΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ

+++
ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ  ΚΑΙ Η ΕΥΛAΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ+++

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΕΣ ΣΤΑΛΑΖΟΥΝ ΟΥΡΑΝΟ!

                 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΕΣ 
ΣΤΑΛΑΖΟΥΝ ΟΥΡΑΝΟ!


ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

+++


+++

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

+++


ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
(Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου) 


(Χρ. Καραγιάννη)


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

+++
+++

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Η Εικόνα της μελλούσης κρίσεως αρχή της πνευματικής αναγέννησης ενός μεγάλου Αγίου

--

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ

(Απόσπασμα από τον Βίο του Αββά Δοσιθέου,
Μαθητού του Αββά Δωροθέου της Γάζης)


Μνήμη: 13η Αυγούστου


...Ο νέος αυτός (ο μετέπειτα Αββάς Δοσίθεος)
ανήκε
στην ακολουθία κάποιου στρατηλάτη
και ζούσε με πολλή άνεση και καλοπέραση
-πάντοτε βέβαια οι ακόλουθοι τέτοιων στρατηγών
ζουν μέσα σε ατμόσφαιρα τρυφηλής αμαρτωλότητας
και ματαιοδοξίας- και ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού.
Μερικοί όμως άνθρωποι του στρατηλάτη
του διηγήθηκαν σχετικά με την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ,
και του γεννήθηκε ή επιθυμία να πάει να γνωρίσει
τα μέρη εκείνα . Ζήτησε λοιπόν από το στρατηλάτη να τον στείλει
να επισκεφθεί τούς Αγίους Τόπους. Ο στρατηλάτης, επειδή
δεν ήθελε να τον λυπήσει, βρήκε έναν έμπιστο και καλό φίλο
του, πού πήγαινε ο' εκείνα τα μέρη και τού είπε :
«Κάνε μου τη χάρη και πάρε αυτόν τον νέο μαζί σου,
γιατί θέλει να γνωρίσει τούς Αγίους Τόπους».
Εκείνος , επειδή τον ανέλαβε με τη παράκληση του στρατηγού,
τον περιέβαλε με κάθε είδους τιμή ,
τού παρείχε κάθε είδους ανάπαυση και τον καλούσε να τρώει
στο οικογενειακό του τραπέζι.
Όταν λοιπόν έφτασαν στην Αγία Πόλη και προσκύνησαν
τούς Αγίους Τόπους, πήγαν και στη Γεθσημανή. Εκεί υπήρχε
μία Εικόνα πού παρουσίαζε την κόλαση.
Καθώς στεκόταν ό νέος και παρατηρούσε την παράσταση
γεμάτος έκπληξη , βλέπει μία σεμνή γυναίκα
με πορφυρένια ρούχα να στέκεται κοντά του
και να του δείχνει χωριστά τον καθένα απ' εκείνους πού κολάζονταν
και του έλεγε και μερικά άλλα σαν δικές Της νουθεσίες.


Ο νέος καθώς την άκουγε έμεινε άναυδος και κατάπληκτος.
Γιατί, όπως είπα, ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού, ή κάτι
για
την Κρίση. Της λέει λοιπόν: «Κυρία, τί πρέπει να κάνει κανείς
γιά
ν' αποφύγει αυτές τις τιμωρίες»; Και Εκείνη του απάντησε και
του είπε «Να νηστεύεις, να μην τρως κρέας, να προσεύχεσαι
αδιάλειπτα και θα γλυτώσεις απ' αυτές τις τιμωρίες».
Αφού δε του έδωσε τις τρείς αυτές εντολές,
δεν ξαναφάνηκε μπροστά του, αλλά έγινε άφαντη.Από τότε λοιπόν ό νέος ήταν γεμάτος κατάνυξη και τηρούσε
τις τρείς εντολές πού του έδωσε Εκείνη η γυναίκα.

Ο φίλος όμως του στρατηλάτη, βλέποντάς τον να νηστεύει
και να μην τρώει κρέας, στενοχωριόταν για το πως θα το δικαιολογήσει
στο στρατηλάτη, επειδή ήξερε ότι ό στρατηλάτης
τον αγαπούσε
και τον φρόντιζε πολύ. Οι δε στρατιώτες πού
ήταν μαζί του,
όταν είδαν την συμπεριφορά του αυτή του είπαν:

«Παιδί μου, αυτά πού κάνεις δεν είναι καμώματα ανθρώπου
 πού θέλει να ζει στον κόσμο.
Αν θέλεις να ζήσεις μ' αυτό τον τρόπο, πήγαινε σε Μοναστήρι
να σώσεις και την ψυχή σου»...


--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

++++++

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ


+++


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ 


 
 
+++