ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

«ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ»

+++ Στο Πενταετές Μνημόσυνο του Αειμνήστου
Πατέρα Μητροπολίτου Ωρωπού και Φυλής
κ. Κυπριανού (+ 17/30 Μαΐου 2013)

"ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ" from agiografikesmeletes on Vimeo.


Σαν μικρό - ελάχιστο αφιέρωμα, στον σύγχρονο μεγάλο Εικονόφιλο Πατέρα Μητροπολίτη Ωρωπού και Φυλής
κ. Κυπριανό (+ 17/30 Μαΐου 2013),

παραθέτουμε την παρούσα Ψηφιακή Έκθεση Εικόνων,
οι οποίες αγιογραφήθηκαν

σε διάφορα Εργαστήρια και του εδωρήθηκαν
κατά την χρονική περίοδο 1989 - 2008.


Η Ψηφιακή Έκθεση «Τα Δώρα του Πατέρα»
είχε παρουσιασθεί για πρώτη φορά
στην εκδήλωση «Ευχαριστήρια»,
για τα σεπτά Ονομαστήρια του Αειμνήστου Μητροπολίτου,
το έτος 2006, σε Ξενοδοχείο των Αθηνών.

+++Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ε.Ε.Ε.», ΤΕΥΧΟΣ 15ο

+++

+++

ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

+++


ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Ἀπολυτίκιον Ψυχοσάββατου.
Ἦχος πλ. δ´
 
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν,
καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων,
μόνε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου·
ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο,
τῷ ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.  Τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει Σου Χριστέ, οὐκέτι ὁ θάνατος,
κυριεύει τῶν θανόντων εὐσεβῶς· διὸ αἰτοῦμεν ἐκτενῶς,
τοὺς Σοὺς δούλους ἀνάπαυσον, ἐν αὐλαῖς Σου,
καὶ ἐν κόλποις Ἀβραάμ, τοὺς ἐξ Ἀδὰμ μέχρι σήμερον,
λατρεύσαντάς Σοι καθαρῶς, Πατέρας καὶ Ἀδελφοὺς ἡμῶν,
φίλους ὁμοῦ καὶ συγγενεῖς, ἅπαντα ἄνθρωπον,
τὰ τοῦ βίου λειτουργήσαντα πιστῶς, καὶ πρὸς Σὲ μεταστάντα
πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως ὁ Θεός, καὶ ἀξίωσον τυχεῖν
τῆς οὐρανίου βασιλείας Σου.
+++

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΦΕΤΙΝΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ (ΣΑΒΒΑΤΟ, 6/19 ΜΑΪΟΥ 2018)

+++
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
* * *ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

* * *ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
* * *
ΣΥΝΑΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

+++