ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ ΛΟΥΚΑ

--

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ ΛΟΥΚΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Α΄ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΛΟΥΚΑ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΛΟΥΚΑ

 

--

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΩ ΝΑ ΒΙΑΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ...» (ΟΣ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΕΝ ΚΡΙΣΕΙ)

--

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΕΝ Τῌ ΚΡΙΣΕΙ
Ο ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ


Μνήμη: 17ῃ Ὀκτωβρίου

...«Δὲν εἶχα ἀνάγκην ἐγὼ νὰ γίνω τῆς βασιλείας σου γνώριμος,
διότι ὅλον τὸν κόσμον κατεφρόνησα,
διάγων ἡσυχαστικὴν ζωὴν καὶ ἤρεμον,
οὔτε ἀπὸ αὐθάδειαν καὶ ἀμάθειάν μου ἐπαρρησιάσθην,
ἀλλὰ ἀκούσας τὴν νεωτέραν καὶ ἀντίχριστον πλάνην,
ὅτι βιάζεις τοὺς εὐσεβεῖς νὰ μὴ προσκυνῶσι τὰς Ἁγίας Εἰκόνας,
δὲν ἠδυνήθην νὰ ὑπομένω τοιαύτην ἀδικίαν· ὅθεν ἀφῆκα
τὴν ὡραιοτάτην πατρίδα μου, ἐπέρασα τόσην θάλασσαν καὶ ἦλθα
γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μου καὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
ἢ νὰ λυτρώσω σᾶς ἀπὸ τὴν πλάνην ἢ νὰ θυσιάσω ἐγὼ τὴν ζωήν μου
διὰ τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἔλαβε δι’ ἡμᾶς
ἐπονείδιστον θάνατον»...
--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

++++++

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020