* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΝΑ, Η ΕΝ ΓΕΩΡΓΙᾼ

+++Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΝΑ
Η ΕΝ ΓΕΩΡΓΙᾼ
Μνήμη: 14η Ἰανουαρίου

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

++++++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 2023

 

 
 
 
 


 

 
 
 
 

 
 
 
 

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

Μνήμη: 13η Ἰανουαρίου


Ἡ νοερὰ προσευχὴ
...Ἐξασκεῖς, τίμιε Πάτερ, τὴν νοερὰ προσευχή; ρώτησε τὸν Ὅσιο Μάξιμο
ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης. Διότι αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιέφερε περισσότερο
ἀπ’ ὅλα ἦταν ἡ καλλιέργεια τῆς προσευχῆς.

ὲν θὰ κρύψω ἀπὸ τὴν Ἁγιότητά σου
τὸ θαῦμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου,
τὸ ὁποῖο ἔκανε σὲ ἐμένα τὸν ἀνάξιο.
Ἐκ νεότητός μου εἶχα πολλὴν εὐλάβεια σ’ Αὐτὴν
καὶ τὴν παρακαλοῦσα μὲ δάκρυα
νὰ μοῦ δώση ὡς δῶρο τὴν χάρι τῆς νοερᾶς προσευχῆς.
Μία ἡμέρα λοιπόν, ἀφοῦ ἐπισκέφθηκα τὸν Ναό Της,
καθὼς συνήθιζα, Τὴν παρακάλεσα καὶ πάλι
μὲ πολὺ καρδιακὴ θέρμη γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
Κι ἐνῶ ἀσπαζόμουν τὴν Ἁγία Εἰκόνα Της μὲ ἄπειρο πόθο,
ἔνοιωσα ξαφνικὰ στὸ στῆθος μου μία φλόγα,
ἡ ὁποία δὲν μὲ ἔκαιγε, ἀλλὰ μὲ δρόσιζε
καὶ μὲ γλύκαινε καὶ προξενοῦσε στὴν ψυχή μου
βαθειὰ κατάνυξι.
Ταυτόχρονα ἀπὸ τὴν καρδιά μου ἄρχισε νὰ ἀναβλύζη ἡ εὐχή:

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»...
 


Παράλληλα ὁ νοῦς γλυκαινόταν μὲ τὴν ἐνθύμησι τοῦ Κυρίου
καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του.
Ἀπὸ τότε δὲν ἔλειψε ἡ προσευχὴ ἀπὸ μέσα μου...+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

+++
https://www.hsir.org/pdfs/2016/01/26/20160126aAgiosIlariosPiktaviou.pdf

+++


Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ


Μνήμη: 11η Ἰανουαρίου


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

+++
+++

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ...ΠΟΡΝΕΣ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣΜνήμη: 10η ἸανουαρίουἈπόσπασμα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου
(Νέος Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Ἐκδόσεις ΙΝΔΙΚΤΟΣ)+++