* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

«ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ!»...

+++
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΜΑΪΟΥ

+++
+++

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ (ΜΑΪΟΣ 2023)

 +++

 

  ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

(ΜΑΪΟΣ 2023)
 

 * * *

* * *


  
* * *
 * * *

* * *
  * * *
  * * *

 
 * * *

* * *
 
 

 * * *
 
 * * *
 * * * * * *
* * *


 

 
* * *
* * *
Σύναξη Τρίτης
«Ἡ σύγχρονη Εἰκονομαχία στὴ χώρα μας
καὶ ὁ πίνακας τοῦ βιολετί»


 

 
* * *
Σεμινάριο
Ἁγιογράφηση Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ
  

* * *
Διαγωνισμὸς
«Βρέστε, δέστε, σχεδιάστε, χρωματίστε»
 
Βράβευση τῆς Μαρίας Σακελλίων
 * * *

 * * *
 

 
 
 

  * * *
 


 
 * * *
 

  
 * * *
 
 * * *
* * *

 


* * *  
 * * *  
 
 
* * *
 

 
  
* * * 
  
* * * 
 * * * 
 
 
 
 * * *
 

 

 
 * * *
 

 * * *
 
 
 

 

+++