+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ

+++
ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου