* * *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς: Η Συντριβή του Διαβόλου

--


Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς

Ἡ συντριβὴ τοῦ διαβόλου…Αλλά και το όνομα του Aγίου Ευαγγελιστού Λουκά
γράφτηκε στους Ουρανούς. Γράφτηκε ως όνομα ξεχωριστό,
όνομα Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τρίτου Ευαγγελίου
και συγγραφέως των «Πράξεων των Αποστόλων».
Όνομα του πρώτου ανθρώπου που αξιώθηκε να ζωγραφίση
τον Κύριο της κτίσεως και την Παναγία Μητέρα Του,
όνομα αφοσιωμένου και εξαγιασμένου Αποστόλου,
που περιόδευσε την οικουμένη με κόπους και θυσίες,
ιδρώτες και δάκρυα, στερήσεις και μαρτύριο.
Όνομα που αξίζει την τιμή μας και την αγάπη μας…

Πηγή: xfd.gr


Διαβᾶστε τὸ πλῆρες κείμενο ἐδῶ


--

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς

--


Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος
καὶ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς


(Μνήμη: 18η Ὀκτωβρίου)


Συγγραφεὺς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων

Ἰατρὸς

Πρῶτος Ἁγιογράφος

Ἐπίσκοπος τῶν Θηβῶν τῆς Βοιωτίας, ὅπου καὶ ὁ Τάφος αὐτοῦ.--


Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Αριστοτέλους, Περί Χρωμάτων-Αριθμών--

Μπροστά στην αποτυχία

--
Αναδύεται λόγω επικαιρότητος...

"
Μπροστά στην αποτυχία "


«...Και όμως. Είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς κάπου,
αν προηγουμένως δεν αποτύχει, και μάλιστα πολλές φορές.
Και όσο υψηλότεροι είναι οι στόχοι του,
τόσες περισσότερες είναι οι αποτυχίες.
Αυτοί που πέτυχαν, δεν σημαίνει πως δεν γνώρισαν αποτυχίες
εκεί που διακρίθηκαν.
Απλώς κατόρθωσαν με την επιμονή και τον συνεχή αγώνα τους ,
οι επιτυχίες τους να είναι κατά μία παραπάνω!
Στη ζωή είναι πλήθος οι δυσκολίες, τα εμπόδια,
οι αντιξοότητες, οι μάχες για την νίκη.
Πολλές φορές μοιάζουν (και είναι) αξεπέραστα.
Πετυχαίνουν τελικά μόνον όσοι δεν απογοητεύονται, αλλά με την βία
στον εαυτό τους και την βοήθεια του Θεού, ̔ ̔το παλέβουν ̓ ̓.
Και στο τέλος όλα, με την Χάρη Του, ξεπερνιούνται.
Γι' αυτό έχει νόημα και αξία η επιτυχία...»

Κ.Γ.Π. (Ελαφρώς διασκευασμένο από Μ.Η.Η)
--

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ Β΄

--
Ἁγ. Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου


«…μετέβην εἰς τὸν Ναόν
...καὶ ἀτενίσας εἰς τὴν Εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος εἶπον:

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν᾿᾿.

Καὶ εὐθὺς εἶδον εἰς τὴν θέσιν τῆς Εἰκόνος τὸν Ζῶντα Κύριον,
καὶ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπλήρωσε
τὴν ψυχὴν καὶ ὅλο τὸ σῶμα μου.
Καὶ οὕτως ἐγνώρισα ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεός...»


(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ὁ Γέρων Σιλουανός»)


--

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ευχή Αγιου Ισαάκ του Σύρου

--
ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ


Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν Σου,
Σοι εἶναι γνωστὰ τὰ πάθη καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν
καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἀντιπάλου.

Σὺ Αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ
˙
διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ ὑπάρχει κραταιά,
καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος, καὶ ἡ δύναμις ἀσθενής
˙
Σὺ λοιπόν, Ἀγαθέ, ὅστις γνωρίζεις τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν,
καὶ ἀφαιρεῖς τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν,
φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν,
καὶ ἐκ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν,
καὶ ποίησόν με ἄξιον ταύτης τῆς ἁγίας διακονίας,
ἵνα μὴ τυχὸν διὰ τῶν παθῶν μου
φθείρω τὴν γλυκύτητα αὐτῆς,
καὶ εὐρεθῶ ἀναιδῆς καὶ τολμηρὸς ἐνώπιόν Σου.

Ἀμήν!


--

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Η Θυσία του Αβραάμ

--

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
(Μνήμη Πατριάρχου Ἀβραάμ: 9 Ὀκτωβρίου)Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Οφείλω να ίδω τον Χριστὸν καθώς εστιν--

Γ. Σωφρονίου


«…Ὀφείλω νὰ ἴδω τὸν Χριστὸν «καθώς ἐστιν»,

ἵνα παραβάλω ἑμαυτὸν πρὸς Ἐκείνον

καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συγκρίσεως αἰσθανθῶ τὴν ἀ-μορφίαν μου.


Δὲν δύναμαι νὰ γνωρίσω ἑμαυτόν, ἐὰν δὲν ἔχω ἐνώπιόν μου

τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Μορφήν».


(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι», κεφ. Ε΄)

--