* * *

* * *

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΥΡΟΣ

+++ΜΝΗΜΗ: 17η ΙΟΥΝΙΟΥ+++

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

+++--
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣΜνήμη: 14ῃ Ἰουνίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον λόγον.

Εὐσεβείας τὴν μέθοδον προβαλλόμενος,
αἱρετικῶν διαλύεις τὰς ἐπινοίας στερρῶς,
Ὀρθοδόξων ἡ κρηπίς, Πάτερ Μεθόδιε.
Τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀνεστήλωσας τιμᾶν,
ὡς θεῖος ἱεροφάντωρ,
καὶ νῦν ἀύλως δοξάζῃ
καὶ ἱκετεύεις ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


* * *

...Ὡστόσο, ἡ εἰρήνη δὲν ἐξασφαλίσθηκε στὴν Ἐκκλησία.
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ νὰ μὴν ἡσυχάσει
ὅσο δὲν βασίλευε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη χρειάστηκε νὰ ἀγωνισθῆ
ἀκόμη ἐναντίον τῶν διαφόρων αἱρέσεων
ποὺ εἶχαν ὑπεισέλθει ὑποστηρίζοντας τὴν εἰκονομαχία...--

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «ΓΕΓΟΝΟΣ» ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΑΣ

++++++

Αφιέρωμα στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

--

Σύναξις: 11ῃ Ἰουνίου


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄.


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ (ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄) from agiografikesmeletes on Vimeo.


...Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὁ μὲν Ἀρχαγγελικὸς ὕμνος
διεδόθη εἱς ὅλην τὴν οἰκουμένην, ἵνα ψάλληται εἰς τὴν Θεομήτορα
ὑφ' ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν παίδων·
ἡ δὲ Ἁγία Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ἡ εὑρισκομένη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ κελλίου ἐκείνου, εἰς τὸ ὁποῖον ἐγένετο τὸ τοιοῦτον θαῦμα,
μετεφέρθη ὑπὸ τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
εἰς τὴν μεγαλοπρεπῆ Ἐκκλησίαν τοῦ Πρωτάτου,
καὶ ἐκεῖ εὑρίσκεται μέχρι σήμερον, ἐνθρονισμένη
ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Βήματος,
ἐπειδὴ ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος ταύτης ἐψάλη τὸ πρῶτον
ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ὁ ὕμνος οὗτος...


*  *  *

--