* * *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

«ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ» (Στην Κυριακή του Ασωτου)

--

...Ἀκούσατε πῶς ὁ ἄσωτος υἱός, αἰσθανόμενος τί σημαίνει ζωή
μέσα στήν ἁμαρτία, ζωή μέσα στίς ἡδονές καί τά πάθη αὐτοῦ τοῦ κόσμου,

λέγει: «Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων,
ἐγώ δέ λιμῷ ἀπόλλυμαι» σέ ξένη καί μακρυνή χώρα.

«Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου».

Σηκώθηκε καί πῆγε πρός τόν πατέρα. Καί ὁ οὐράνιος

Πατήρ, ὁ Θεός καί Ἐλεήμων Κύριος, «ἔτι αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος
εἶδεν αὐτὸν καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν»,
ἐνῶ συγχρόνως ὁ υἱός μέ λυγμούς ἔλεγε:

«πάτερ ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου,
οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου»...Διαβᾶστε ἐδῶ ὁλόκληρη τὴν ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς


ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

++++++


Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΦΩΤΙΟ
+++ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΦΩΤΙΟ

Μνήμη: 6η Φεβρουαρίου


«...Η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος ...την Εικόνα του Χριστού
του αληθινού Θεού μας, σύμφωνα με τις ανέκαθεν
Αποστολικές και Πατερικές παραδόσεις και τις διατυπώσεις
των Αγίων Γραφών, επικύρωσε με τις ψήφους όλων
(των Αγίων Πατέρων) και επεσφράγισε να προσκυνείται
και να τιμάται προς τιμή και σεβασμό του εικονιζομένου.
Όταν δηλαδή παρατίθεται προς προσκύνηση και τιμή,
προσερχόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο όπως στους άλλους
ιερούς τύπους και τα σύμβολα της αγιωτάτης Λατρείας μας.
Γιατί δεν περιορίζουμε σ’ αυτά την τιμή και την προσκύνηση,
ούτε διασπώμεθα σε ξένους και διαφορετικούς σκοπούς,
αλλά με την φαινόμενη διάφορη και διαιρετή λατρεία
και προσκύνηση, με τρόπο ιεροπρεπή και αδιαίρετο,
 υψωνόμαστε στην αδιαίρετη εκείνη και ενοειδή
και ενοποιό Θεότητα».


(μετ. Ελευθέριου Μερετάκη, στη σειρά Ε.Π.Ε.,
Μεγάλου Φωτίου, Έργα, τ. 13 σελ. 90-93,
εκδόσεις Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 2007) ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


1. Ἀπολυτίκιον, Βίος, Ὁμιλία


2. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 1ο3. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 2ο4. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 3ο5. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 4ο6. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 5ο7. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 6ο8. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 7ο
9. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 8ο
10. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 9ο11. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 10ο12. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 11ο13. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 12ο14. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 13ο15. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 14ο


16. «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ


Μέρος 15ο
+++
ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ

+++


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

++++++

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (17.2.2019)

+++ Κυριακή, 17.2.2019

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
  

*  *  *

ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


   
 
 

 *  *  *

 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ: 
ΤΟ ΤΡΕΛΟ ΚΑΡΑΒΙ
(Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ)

 
 
  
  *  *  *
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ
 


*  *  *

ΚΕΡΑΣΜΑ

+++