+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 1 Μαΐου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος Α΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚΔ΄)

+++


«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ»

(Μέρος Α´)

...ΑΝΑΜΕΣΑ στὰ δυνατὰ φτερά, τὰ ὁποῖα συναποτελοῦν τὴν ρωμαλέα φτερούγα
τῆς πρακτικῆς,
τὸ πρῶτο καὶ πλέον ἀπαραίτητο εἶναι ἐκεῖνο μὲ τὸ ὄνομα σχέδιο.

Τὸ σχέδιο εἶναι μία ἐργασία δημιουργική, ἡ ὁποία, γιὰ τὸν λόγο αὐτό,
εἶναι ἐξαιρετικὰ ἑλκυστικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα.

Σὲ μία λευκὴ ἐπιφάνεια ὁ Ἁγιογράφος, μὲ μόνα ἐργαλεῖα ἕνα ἁπλὸ μολύβι
καὶ μία γομολάστιχα, σχεδιάζει μόνο μὲ γραμμὲς τὸ θέμα τῆς Εἰκόνας.

Ἔτσι ἡ πρώην ἄδεια, χωρὶς κανένα ἐνδιαφέρον, ῾῾νεκρὴ᾿᾿ ἐπιφάνεια
ζωντανεύει, γεμίζει μολυβιὲς ποὺ ῾῾μιλοῦν᾿᾿, δίνει μηνύματα, διδάσκει,
παρηγορεῖ, συντροφεύει, ἐνδυναμώνει καὶ ἀντανακλᾶ, ἄλλοτε λίγο ἀμυδρὰ
καὶ ἄλλοτε μὲ μεγάλη διαύγεια, τὸν Οὐράνιο κόσμο τοῦ Θεοῦ μας...Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου