+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Άγιος Ιγναντιος Μπρατσιανινωφ+++

ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

Μνήμη: 30ῃ Ἀπριλίου

Ἀπὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου

...Οἱ ἱερὲς Εἰκόνες ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία μας γιὰ νὰ γεννοῦν
στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν εὐλαβικὲς σκέψεις καὶ ἅγια αἰσθήματα,
ὄχι γιὰ νὰ προκαλοῦν πλάνες.

Ὅταν λοιπόν, στέκεσαι μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ,
νὰ αἰσθάνεσαι ὅπως ἂν στεκόσουν μπροστὰ στὸν ἴδιο τὸν Κύριο,
πού, ὡς Θεός, εἶναι "πανταχοῦ παρών" καὶ διὰ τῆς Εἰκόνας Του
βρίσκεται στὸν τόπο ὅπου βρίσκεται κι αὐτή.

Ὅταν, πάλι, στέκεσαι μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου,
νὰ αἰσθάνεσαι ὅπως ἂν στεκόσουν μπροστὰ στὴν ἴδια τὴν Παναγία.
Σὲ κάθε περίπτωση, πάντως, νὰ διατηρεῖς στὸν νοῦ σου το ἀνεικόνιστο.

Εἶναι τεράστια ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ νὰ βρίσκεται κανεὶς
μπροστὰ στὸν Κύριο, νὰ αἰσθάνεται δηλαδὴ τὸν Κύριο παρόντα,
καὶ στὸ νὰ φαντάζεται τὸν Κύριο.

Ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου φέρνει στὴν ψυχὴ
τὸν σωτήριο φόβο, τῆς ἐμπνέει τὸ σωτήριο αἴσθημα τῆς εὐλάβειας,
ἐνῶ ἡ φαντασία τοῦ Κυρίου, ὅπως καὶ τῶν Ἁγίων Του,
δίνει στὸν νοῦ τὴν ψευδαίσθηση μιᾶς "ὑλικῆς" παρουσίας
καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀπατηλὴ ὑψηλοφροσύνη,
ποὺ καταντᾶ τὴν ψυχὴ στὴν κατάσταση τῆς πλάνης.

Πόσο ὑψηλὴ κατάσταση εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ!
Στὴν κατάσταση αὐτὴ ὁ νοῦς δὲν συνομιλεῖ μὲ κανέναν ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς
ποὺ τὸν προσβάλλουν, καθὼς προσεύχεται Στὴν κατάσταση αὐτὴ
εἶναι ζωηρὴ στὸν ἄνθρωπο ἡ αἴσθηση τῆς μηδαμινότητάς του.
Στὴν κατάσταση αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ἱκανότητα
ἄγρυπνης ἐποπτεύσεως τοῦ ἑαυτοῦ του, κι ἔτσι ἀποφεύγει
ἀκόμα καὶ τὶς πιὸ μικρὲς ἁμαρτίες.

Ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀποκτᾶται
μὲ τὴν προσεκτικὴ προσευχή. Ἰδιαίτερα συμβάλλει στὴν ἀπόκτησή της
καὶ ἡ εὐλαβικὴ παράσταση μπροστὰ στὶς ἅγιες Εἰκόνες...
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου