+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Ό Οσιος Νικηφόρος,Κτίτωρ της Μονής του Μηδικίου 4 5

--


Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν


ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Κτίτωρ τῆς Μονῆς τοῦ Μηδικίου

Μνήμη: 4ῃ Μαΐου


...Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν γῆ ἔρεε ἄφθονο τὸ αἷμα Ὁμολογητῶν
καὶ Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τὴν ζωή τους στὸν ἀγῶνα
γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καὶ γενικώτερα
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως.Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος θυσίασε τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν ἡσυχαστικὴ ζωὴ
καὶ ἀφιερώθηκε στὴν διαπαιδαγώγησι ὅσων ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀκολουθήσουν,
διὰ τῆς ὑποταγῆς τους σ’ αὐτόν, τὸν Ὀρθόδοξο Εὐαγγελικὸ βίο.
Καὶ αὐτὴ ἡ θυσία δὲν εἶναι καθόλου μικρή, ἀλλὰ καὶ καθόλου εὔκολη
στὴν πραγματοποίησί της...


Ἐδῶ ὁλόκληρος ὁ σύντομος Βίος τοῦ Ἁγίου

--


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου