+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

+++


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ἡ λογικὴ τοῦ κολιμπρὶ
Παράδειγμα πρὸς μίμησιν

Κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς πυρκαϊᾶς στὸ δάσος,
ὅπως λέει ἕνα Ἀφρικανικὸ παραμύθι, ὅλα τὰ ζῶα ἔτρεχαν
νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς φωτιᾶς,
ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ κολιμπρί.

Αὐτὸ πῆρε μία σταγόνα νερὸ μὲ τὸ ράμφος του
καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του τὴν ἔριξε στὴν φωτιά!

- «Εἶσαι τρελό, δὲν μπορεῖς νὰ σταματήσης τὴν πυρκαϊά»,
τοῦ λέει κάποιο ζῶο ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἔτρεχαν πανικόβλητα νὰ σωθοῦν.

- «Τὸ ξέρω», ἀπαντᾶ τὸ κολιμπρί,
«ὅμως κάνω ἐκεῖνο ποὺ μοῦ ἀναλογεῖ»...

* * *

Τὸ συμβολικ καὶ διδακτικ αὐτ ἀφρικάνικο παραμύθι γίνεται ἄξονας
κα σκεπτικ τῆς Ἔκθεσης αὐτής μὲ τίτλο:

«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:
Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»


Περισσότερα για την Έκθεση εδώ

και

Δελτία Συμμετοχής εδώ+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου