+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου) 11

+++ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

11


...Ἡ Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία, δὲν ἀκολούθησε δικό της δρόμο,
ὅπως στὴ Δύση, ἀλλὰ συνοδοιπορεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία
καὶ ἔγινε ἀναπόσπαστο μέρος της, τάχθηκε δηλαδὴ
στὴν ὑπηρεσία της ὡς οὐσιαστικό της στοιχεῖο,
διαφοροποιώντας ἀπόλυτα καὶ τὴν ἀποστολή της
καὶ τὴν τεχνοτροπία της ἀπὸ τὴ δυτική.Ἡ πρώτη εἶναι θεία Τέχνη, ἐνῶ ἡ δεύτερη κοσμική.
Ἔτσι ἐξηγεῖται σήμερα ὀ θρίαμβος τῆς Βυζαντινῆς τέχνης.
Λείπει ἀπὸ τὴ δυτικὴ τέχνη ἡ μεταφυσικὴ γλῶσσα,
ποὺ εἶναι στὸ βάθος ἡ Εἰκόνα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ ὄχι
ἔκφραση ὑποκειμενικῶν συναισθηματικῶν καταστάσεων...(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ",
Κ. Σαρδελῆ)
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου