+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ» (Μέρος Β΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚΑ΄)+++


«Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ»
(Μέρος Β´)


...Σὲ τί ἔγκειται ὅμως αὐτὴ ἡ πνευματικὴ προσπάθεια (προκειμένου
νὰ γίνη κατορθωτὴ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸ θέμα) καὶ πῶς κατορθώνεται;
Σύγχρονος πολυσέβαστος καὶ θεοφώτιστος Γέροντας,
ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός,
μέσα σὲ μία μικρὴ μὲν ἀλλὰ ἐκπληκτικὰ περιεκτικὴ καὶ δυνατὴ πρόταση,
περιέλαβε ὅλα ὅσα διδάσκουν ὅλα τὰ σχετικὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ βιώνουν
καθημερινῶς ὅσοι διακονοῦν εὐσυνείδητα τὴν Ἐκκλησία
μὲ τὸ διακόνημα τῆς Ἁγιογραφίας:

«Ἡ καλὴ Ἁγιογραφία, εἶπε, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καλὴ πνευματικὴ ζωή.

Ἂν ὁ Ἁγιογράφος ἔχη καλὴ Πνευματικὴ ζωή,
τότε καὶ ἡ Ἁγιογραφία πηγαίνει καλά.
Ἂν ὅμως ὁ Ἁγιογράφος δὲν πηγαίνει καλὰ στὰ Πνευματικά,
καὶ στὴν Ἁγιογραφία τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνη»...

Τὶ σημαίνει ὅμως καλὴ Πνευματικὴ ζωή;

Καὶ αὐτὸ ἔχει, ἐπίσης, προσδιοριστεῖ ἀπόλυτα, ἀλλὰ ἐξίσου ἁπλὰ
καὶ κατανοητά, ἀπὸ τὸν ἴδιο, σὲ πάμπολλα κυρήγματά του:

«Ὁ Χριστιανὸς ὁφείλει νὰ ἀγωνίζεται συνειδητὰ καὶ μὲ ὅλες του
τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ ἐπιτύχη τοὺς ἑξῆς τρεῖς στόχους:

α. Τὴν Ὀρθοδοξία,

β.
Τὴν Ὀρθοπραξία καὶ

γ.
Τὴν διαρκή, συνειδητὴ συμμετοχή του
στὴν Μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Τότε μόνο ζεῖ πράγματι πνευματικὰ καὶ προοδεύει,
ἔχοντας καλὲς ἐλπῖδες, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πληροφορία,
ὅ,τι ὁ Κύριός μας θὰ τὸν ἐλεήση καὶ θὰ τὸν σώση.

Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ προϋπόθεση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης,
ποὺ τόσο λείπει ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο...».Συνεχίζεται...


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου