+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ´ (2011-2012)

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´
, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ´


Σάββατο 22 Ἰανουαρίου 2012
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Τιμοθέου καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου


«Τέκνον Τιμόθεε, …ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ,
ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου· οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν
ὁ Θεὸς
Πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ…»

Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ φωτογραφικὸ χρονικὸ τοῦ Μαθήματος

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου