ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η σημερινή κατάσταση

++

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(Φ. Κόντογλου)
..Γιὰ νὰ παραδεχθῆ κανένας τὴν παράδοση,
πρέπει νὰ ἔχη μέσα του ταπείνωση
καὶ νὰ μὴ θέλη νὰ στήση τὸ δικό του θέλημα.
Δὲν ὑπάρχει νεωτεριστὴς στὴν ᾿Εκκλησία καὶ ἄνθρωπος
ποὺ νὰ θέλη νὰ γκρεμνίση ὅ,τι παραλάβαμε ἀπὸ ἐκείνους
ποὺ περιφρουρήσανε τὴ θρησκεία μας
μὲ τὴν εὐσέβειά τους καὶ μὲ τὴν ἀσάλευτη πίστη τους,
ποὺ γι᾿ αὐτὴ ὑποφέρανε κάθε κακοπάθηση, κι᾿ αὐτὸν τὸν θάνατο,
ναί, δὲν ὑπάρχει νεωτεριστὴς τέτοιος,
ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἄπιστος...


Διαβᾶστε ἐδῶ
ἄλλα σχετικὰ ἄρθρα τοῦ μεγάλου Προμάχου
τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης
 

 


++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου