+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ στὴν Μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

+++ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
στὴν Μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

18η Ὀκτωβρίου
* * *

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου