+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ


Μνήμη: 25η Σεπτεμβρίου

* * *

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

...Σε ηλικία επτά ετών, ο Βαρθολομαίος εστάλη από τους γονείς του να μάθη γράμματα.
Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειές του, δεν προόδευε.
Έτσι, με πολλά δάκρυα ζητούσε την θεία βοήθεια.
Του συνέβη τότε κάτι παρόμοιο με τον Σαούλ (βλ. Α΄ Βασ. κεφ. 9).
Μία ημέρα ο πατέρας του τον έστειλε να βρή τα χαμένα τους άλογα και ο Βαρθολομαίος
συνάντησε έναν Ιερομόναχο, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν Άγγελος,
να προσεύχεται κάτω από μία βελανιδιά. Με παιδική απλότητα τού είπε
την δυσκολία του και ο Γέροντας-Άγγελος τον ευλόγησε
και τού έδωσε ένα κομμάτι πρόσφορο ως σημείον της Χάριτος του Θεού,
για την κατανόησι των γραμμάτων. Του προφήτευσε επίσης,
ότι θα γίνη κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος
και θα οδηγήση πολλούς στην κατανόησι του θείου θελήματος.

 
Πίνακας με την Εμφάνιση του Γέροντος-Αγγέλου στον μικρό Βαρθολομαίο
 
Μετά το περιστατικό αυτό, άνοιξαν οι οφθαλμοί του νου του
και ο μικρός Βαρθολομαίος παρακολουθούσε με ζήλο τις εκκλησιαστικές Ακολουθίες
και μελετούσε την Αγία Γραφή. Νωρίς άρχισε και αυστηρή νηστεία.
Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου...

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου