+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 2η)

+++ «ργαστήριο κκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2η


Δευτέρα, 16η/29η Σεπτεμβρίου 2014


Ἀνδρικὸ Τμῆμα
* * *


Τρίτη, 17η/30η Σεπτεμβρίου 2014


 Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.» 


 * * *


Τετάρτη, 18η Σεπτεμβρίου/1η Ὀκτωβρίου 2014 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση * * *


Πέμπτη, 19η Σεπτεμβρίου/2α Ὀκτωβρίου 2014
  Γυναικεῖο Τμῆμα* * *


Παρασκευή, 20η Σεπτεμβρίου/3η Ὀκτωβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση* * *Σάββατο, 14η/27η Σεπτεμβρίου 2014
 Παιδικὸ Τμῆμα 
 

  
 
 

«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου