+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 4η)

+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4η


Δευτέρα, 30η Σεπτεμβρίου/13η Ὀκτωβρίου 2014

Τρίτη, /14η Ὀκτωβρίου 2014

Τετάρτη, /15η Ὀκτωβρίου 2014

 Τὸ Ἐργαστήριο δὲν λειτούργησε, λόγῳ τῆς Πανηγύρεως
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὸ Χρονικὸ τῆς Πανηγύρεως* * *

Πέμπτη, /16η Ὀκτωβρίου 2014


  Γυναικεῖο Τμῆμα
 Συνέχεια τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ σχεδίου τῆς Ἁγίας Σκέπης
καὶ ἐξάσκηση στὴν πεντάβαθμη Κλίμακα τῶν γκρίζων.* * *


Παρασκευή, /17η Ὀκτωβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση* * *Σάββατο, Παρασκευή, /18η Ὀκτωβρίου 2014

 Παιδικὰ Τμήματα


Προσευχὴ

Θεωρητικὴ κατάρτηση
 Κείμενο: Βίος τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης σὲ Εἰκόνες.

Video: Ἕνα δίδαγμα φιλαδελφίας καὶ ἀγάπης


Πρακτικὴ

Σχέδιο: Χαρακτηριστικὰ προσώπου - Αὐτιὰ

 Ζωγραφική: Ἀπόστολος Λουκᾶς 


«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου