+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος Θ΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΛΒ΄)


...Ἤδη ἡ μορφὴ τοῦ Κυρίου μας ὡς Καλοῦ Ποιμένος ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται.
Τὰ ἁπλὰ αὐτὰ καὶ εὔκολα στὸν σχεδιασμό τους σχήματα, τὰ ὁποῖα
κατὰ κάποιον τρόπο περιέγραψαν χονδρικὰ τὰ στοιχεῖα
τῆς Εἰκόνας, ἦταν ἀρκετὰ γιὰ τὴν ὥρα.
Τώρα καὶ μόνον τώρα, ἐπιτρέπεται, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες,
ὁ λεπτομερὴς σχεδιασμὸς τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτά.Τὸ τρίτο αὐτὸ βῆμα, τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι μὲ τοὺς βοηθούς του,
τὸ πραγματοποίησαν μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ σὲ δύο στάδια:

α. Ἀνέλυσαν κάθε στοιχεῖο τῆς δεύτερης φάσης σχηματοποίησης (μερικῆς),
στὰ ἀκόμη μικρότερα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα τὸ συναπαρτίζουν
καὶ τὰ ἐξέτασαν λεπτομερῶς, τὸ κάθε ἕνα χωριστά.

Αὐτὴ ἡ ἐκπληκτικὰ ὄμορφη ἐργασία λέγεται ἀνάλυση.

β. Στὴν συνέχεια καὶ ἀφοῦ μελέτησαν προσεκτικά, ἐξονυχιστικά, καὶ σχεδίασαν
ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα, τὰ ἐπανασύνθεσαν σὲ σύνολο,
ὅπου τὸ κάθε ἕνα τοποθετήθηκε στὴν ἀκριβῆ θέση του.

Πρόκειται γιὰ τὴν ἐργασία τῆς σύνθεσης.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου