+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Ο Άγιος Ιωάννης ο Oμολογητής (Ηγούμενος της Mονής της Μοναγρίας)

+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΓΡΙΑΣ

Μνήμη: 4ῃ Ἰουνίου


Ὁ Ἅγιος Πατέρας μας καὶ Ὁμολογητὴς Ἰωάννης, διετέλεσε
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μοναγρίας, ἡ ὁποία βρισκόταν
στὸ ὄρος Ὄλυμπος τῆς Βιθυνίας.
Θυσίασε τὴν ζωή του
ὑπὲρ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἐφ' ὅσον
μαρτύρησε κατὰ τοὺς χρόνους
τῆς βασιλείας τοῦ ἀσεβεστάτου
αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε΄ τοῦ Κοπρωνύμου.
Τὸ μαρτύριό του προηγήθηκε λίγο ἐκείνου
τοῦ Ὁσίου Στεφάνου τοῦ Νέου (28 Νοεμ.).


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου