+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Άγιος Βάρβαρος

--

Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βαρβάρου τοῦ Μυροβλύτου
(23 Ἰουνίου)


ag-Barvaros-2010

Βάρβαρε, μνήσθητι βαρβάρου ὄντως,

ὅπως ρυσθῶ, πρεσβείαις σου, βορβόρου ἔργων.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου