+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

Από τις Διδαχές του Αγίου Ιγνατίου Μπραντσιανίνωφ Α΄


+++

Ἀπὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπραντσιανίνωφ
Μνήμη: 30ὴ Ἀπριλίου
...Εἶναι πολὺ ὠφέλιμο γιὰ τὸν ἐργάτη τῆς προσευχῆς
νὰ ἔχει στὸ δωμάτιό του Εἰκόνες, καὶ μάλιστα ἀρκετὰ
μεγάλες, τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Θεοτόκου.
Κάθε τόσο μποροῦμε νὰ προσευχόμαστε ἀτενίζοντας
τὶς Εἰκόνες αὐτὲς σὰν νὰ εἶναι μπροστά μας ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἴδια ἡ Παναγία Μητέρα Του.


Ἔτσι μποροῦμε νὰ ἐθιστοῦμε στὴν αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ...
Ὅταν ἡ αἴσθηση αὐτὴ γίνει διαρκής, θὰ παραμένουμε στὸ φόβο τοῦ Θεοῦ,
νοιώθοντας πάντα ἀπὸ πάνω μας τὸ βλέμμα Του.
Κι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια: Δὲν παύουμε ποτὲ νὰ βρισκόμαστε
μπροστὰ στὸν Θεό, ἀφοῦ Αὐτὸς εἶναι "πανταχοῦ παρὼν"
καὶ τὰ βλέπει ὅλα παντοῦ...

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου